Formynderfortællinger

Hvad der i de tidlige historier ofte er en slags øjebliksbilleder, bliver i Formynderfortællinger fra 1964 til kunstneriske analyser af den altid uafsluttede proces, der overdrager verden fra en generation til den næste.

22357247

Fortællingerne rækker i deres emne fra oldtiden til ind i fremtiden, for de beskriver ikke kun personlige, men også sociale og historiske problemer. I bedste fald lykkes overgangen fra umyndighed til myndighed, fra ufrihed til frihed og selvstændighed, men ofte gør den det ikke - måske mere på grund af vanetænkning, misforståelser og angst for det ukendte end på grund af ondskab.

Et uhyggeligt fremtidsperspektiv tegnes i En glashistorie, hvor den falske harmonisering af alt ender i sammenbrud; et utopisk perspektiv antydes til gengæld i En fremtidshistorie, hvor det lykkes at bryde ufrihedens logik og dermed at forsone det gamle og det nye.

Overalt vises sammenhængen mellem individuelle og overordnede temaer, f.eks. når en tysk middelalderkejser i Et Formynderskabs Historie skal holde sammen på både sin familie, sit rige - og sig selv: Da jeg var ung, var verden meget urolig, og også jeg var urolig, for det var mig der skulle skabe verdensro. Historien er komisk og gribende i sin analyse af det aldrig entydige forhold mellem hensynet til det almene bedste og til egne interesser.