Beslægtede forfatterskaber

Efter Første Verdenskrig frekventerede flere engelske og amerikanske forfattere Gertrude Steins hjem. Hun blev en slags litterær mentor for flere af de prosaister, der efter den store krig var dybt desillusionerede. Den fortabte generation, som Stein døbte dem, bestod bl.a. af den senere nobelprismodtager Ernest Hemingway, samt andre romanforfattere, hvis værker nu regnes for klassikere.

Flere nulevende forfattere refererer også til Stein som en væsentlig inspirationskilde. Den amerikanske lyriker og feminist Juliana Spahr har i en tale, om hvorfor Stein er så vigtig en forfatter, påpeget, at Steins skrivestil tvinger engelske læsere til ikke længere at føle sig komfortable i læsningen af deres eget modersmål. Derved gør Steins sprog læseren opmærksom på, hvordan alle sprog er forbundne. Spahr er ligeledes optaget af, at Steins tekster kan læses som et resultat af, at hun gennem hele sit liv var flersproget. Relationen mellem sprog, identitet, køn og kultur undersøger Juliana Spahr også i sin egen litteratur, bl.a. i romanen ”The Transformation” (2007), der fortalt i tredjeperson flertal skildrer et parforhold på tre.

Flere steder i verden findes der i dag selskaber og foreninger, der læser og fortolker Gertrude Steins værker. I Danmark har Det danske Gertrude Stein Selskab eksisteret i 10 år. I selskabets bestyrelse sidder bl.a. de to forfatterne og tidligere forfatterskoleelever Lene Asp og Martin Glaz Serup. Lene Asp har, ud over at oversætte Stein til dansk, også selv skrevet digte og prosa. Senest er bogen ”Sort” udkommet i 2015. Den er en meditation over ordet sorts betydning. Martin Glaz Serup har skrevet flere digtsamlinger, børnebøger og sms-digte. I forbindelse med at Københavns Universitet i 2014 holdt et seminar om Gertrude Stein, sagde han om hendes for nogle svært tilgængelige skrivestil: ”Man skal ikke frygte hendes uforståelighed. Man skal spørge, om der er noget hos hende, der giver mening for én. Og så kan det blive helt svimlende.” (Katrine Hornstrup Yde: Gertrude Steins ting bliver læst og læst og læst. Information, 2014-05-19).