Genrer og tematikker

Johan Theorins romanserie Ølandskvartetten blev afsluttet i 2013 med ”Rörgast”, der udkom på dansk i maj 2014. Bøgerne tager udgangspunkt i de fire årstider – hvoraf de første tre bøger foregår på en affolket ø, mens den sidste foregår i højsæsonen, hvor det vrimler med turister.

Øen er kendt for sit dramatiske landskab og vejr, og det fylder meget i romanerne som et sanseligt og stemningsskabende element. Theorin er en af de få svenske forfattere, der har anvendt Øland i litteraturen. Alle titlerne i serien refererer desuden til særlige ølandske vejrfænomener. Fælles for bøgerne er temaer som sorg, hævn, det lille samfund, de store følelser og den vilde natur. Samlingspunktet er den gamle sømand Gerlof, der figurerer i alle fire bøger – nogle gange mere centralt end andre. Der er også andre perifere gengangere, som den vakse læser kan spotte. ”Skumringstimen”, ”Natstorm”, ”Blodlag” og ”Rörgast” bevæger sig alle i grænselandet mellem virkelighed og fantasi. Det vil sige, at forfatteren lader det være op til læseren selv at vurdere, om ånderne og elverne er opspind eller håndgribelige. Karakteristisk for personerne i bøgerne er, at de har mistet, er bange for at miste, er blevet svigtede – og forfatteren antyder, at et plaget menneskesind kan producere fantasifulde fornødenheder for at overleve en sorg.

Johan Theorin lader psykologisk realisme mødes med det utænkelige, det overnaturlige. Ofte er der mere dramatik på det indre plan end på det ydre. Der er ikke mange biljagter i Ølandskvartetten, men mange følelser indblandet i de kringlede kriminalgåder, der plager øen.

”Sankt Psyko” fokuserer også på menneskesindets mørke afkroge, sorg og ondskab. I denne bog er der ikke overnaturlige elementer, men forfatteren benytter det samme slørende greb i skildringen af gråzonen mellem det raske og det syge.