FANCULO CREPA

Citat
”Se på såret: huden deler sig, foretager en bevægelse i to retninger. Kønsidentifikationen bevæger sig på samme måde i to retninger: ikke bare mod kvindekønnet, men også mod det maskuline (…)”
”FANCULO CREPA”, s. 167.

”FANCULO CREPA” udkom i august 2015, men som med alle Mikkel Thykiers værker er der diskrepans mellem nedskrivningstidspunktet og udgivelsesdatoen. Bogen er en samling af essays, dagbogsnotater, breve og lyrisk prosa. Fire af samlingens ni tekster er skrevet oven på forskellige nordiske forfatteres digte og kortprosastykker; en teknik som Thykier selv kalder en aktiv fortolkning.

Første del hedder ”En skoledrengs læsning” og består af udvalgte dagbogsnotater, der dateres fra den 24.3.2010 til 23.9.2013. Titlen på denne del refererer til en udtalelse, som forfatter og tidligere rektor for Forfatterskolen Niels Frank, ifølge Mikkel Thykier, ytrede om sine kollegers læsestrategier, da de skulle give tekstkritik på et uddrag af Franks roman ”Nellies bog” (2013).

51886801

Med afsæt i Niels Franks karakteristik af bl.a. de amerikanske beatforfattere William S. Burroughs, Allen Ginsberg og Neal Cassady, kunstmaler Francis Bacon, filosofferne Friedrich Nietzsche, Michel Foucault og særligt Villy Sørensen diskuterer Thykier seksualitet og maskulinitet, både som historiske konstruktioner, identifikationsformer og teori. Eksempelvis påpeger Thykier, at den norske oversættelse af queer-teori til ”skæv teori” burde inspirere til en generel teori om skævhed. Dagbogsstykkerne afbrydes af korte citater af svenske Sara Stridsberg, og hele ”En skoledrengs læsning” indledes med Stridsbergs udtalelse om, at det at få børn for hende har åbnet et vindue mod døden. De skygger, døden kaster over livet, er en af bogens bærende spor, hvilket indrammes af bogens titel, der betyder rend mig i røven og dø.

Resten af ”FANCULO CREPA” består af forskellige kortere og længere tekster, hvoraf ”Gennem mig gik hun i seng med en afdød” tidligere er udkommet som selvstændig chapbook, dvs. et mindre hæfte, der kan være kopieret og clipset. Morti Vizkis forfatterskab beskrives i otte såkaldte omveje, og bogen afsluttes med to noter om filmen ”Brokeback Mountain”. Teksternes fællestræk er primært på et tematisk plan, hvor seksualitet som en del af livet og livet som en del af døden undersøges via recensioner af litteratur, filosofi og film.