Baggrund

Citat
”Du skal flytte: Skydebanegade brænder bag os. Det er sådan, vi har det, da vi kører dine ting væk i en lånt varevogn, som om Vesterbro flammer op, på samme måde som en avis under optænding krøller sig sammen i en knitren af ild, bliver sort og forsvinder. Sådan gør den gade, vi så godt kan lide.”
”Koordinater”, s. 25.

Amalie Laulund Trudsø tilbragte sin tidlige barndom i Trørød i Gentofte og den resterende del i Humlebæk. Med to akademikerforældre – en mor der er etnolog, og en far der er cand.comm. – er Trudsø vokset op i et hjem, hvor kultur og litteratur altid har spillet en stor rolle. Som hun selv formulerer det, fik hun og broderen fra barnsben leget litteraturen ind gennem godnathistorier og tilbagevendende sange, som de efterhånden lærte udenad (eget interview, 2013). I takt med at Amalie Laulund Trudsø selv lærte at læse, førte denne tidlige indføring i litteraturen og sprogets forunderlige verden til en umættelig litteraturlyst, som betød at det meste af fritiden i folkeskoleårene blev tilbragt med næsen i bøgerne. Sideløbende med læseriet begyndte hun også selv at fylde sine kladdehæfter med lange historier, der ofte handlede om piger fra gamle dage (eget interview, 2013). Forfattergerningen var således snarere end et bevidst valg noget, der tidligt sneg ind i hendes underbevidsthed som en mulig fremtidsbeskæftigelse.

Skrivekløen fortsatte ind i gymnasietiden men forsvandt i en længere periode derefter, da hun begyndte at læse dansk på Københavns Universitet. Som hun selv beskriver det: ”I gymnasiet skrev jeg håbløse, rimede digte om solsorte og vanddråber, men da jeg kom på uni stoppede skriveglæden rimelig brat, da jeg blev præsenteret for de store kanoner i litteraturhistorien.” (eget interview, 2013). Danskstudiet førte altså til en slags litterært uskyldstab for den unge forfatterinde, der først knap to år senere med en masse akademiske udskejelser i bagagen atter turde gribe den skønlitterære pen. Og denne gang kunne ikke engang et afslag fra Forfatterskolen sætte en stopper for skrivelysten.

Trudsø skrev igen på livet løs, men teksterne handlede ikke længere om hverken solsorte eller piger fra gamle dage. Hendes nye litterære muse var byen København, som hun gradvist havde gjort til sit hjem, siden hun flyttede dertil fra barndomshjemmet i Humlebæk. I 2011 indleverede Amalie Laulund Trudsø første udkast til debutromanen ”Koordinater” til forlaget Rosinante, der endelig udkom i januar 2013. Siden har anmelderroserne smykket den unge forfatterspire, der efter at have afleveret sit speciale i foråret 2013 har valgt at dedikere sig til forfattergerningen på fuld tid.