Genrer og tematikker

Amalie Laulund Trudsøs første udgivelse defineres delvist genremæssigt på bogens omslag med betegnelsen: Københavnertekster. ”Koordinater” bliver på den måde fra forlagets side formidlet som en samling af kortprosatekster – altså korte og komprimerede prosatekster, der fremstiller øjebliksbilleder snarere end fortløbende begivenhedsrækker.

Med bogens udpræget poetiske sprog, der hele vejen igennem er spækket med sproglige virkemidler som metaforer, bogstavrim, rytme og gentagelser, nærmer de små tekster sig imidlertid ofte prosadigtet, der uden rim og faste strofer behandler sit emne i en kort lyrisk form.

Fordi teksterne i ”Koordinater” samtidig kan læses i forlængelse af hinanden som en række af fragmenter, der hænger sammen som et opbrudt men dog kronologisk hele, får bogen i sin helhed desuden en snert af romangenren. Trudsøs debut undviger på den måde at blive placeret i en entydig genrekasse og overlader det således til læseren at gå til værket, som han eller hun finder det naturligt og meningsfuldt.

Det der forbinder teksterne i Trudsøs debut, er det gennemgående unge kvindelige digterjeg samt storbylivet og kærligheden som de gennemgående tematikker. Bogen kredser meget om den ungdommelige søgen efter forankring i verden og selvet gennem netop kærligheden, der dog sjældent tilbyder utvetydige, enkle svar.

Amalie Laulund Trudsø forklarer selv baggrunden for ”Koordinater” således: Bogen er blevet til ud fra et ønske om at indfange den erfaring, det er at gøre en by til et hjem kombineret med den almene erfaring af at skulle skabe et voksenliv uden for barndomshjemmet med de relationer, oplevelser og nye indsigter, det fører med sig.” (Eget interview, 2013). Tilegnelsen af byen som et hjem er altså endnu en central tematik i forfatterskabet. Byrummet går derfor igen i teksterne dels som et uoverskueligt, fremmed og påtrængende rum og dels som et trygt og velkendt hjem spækket med fortællinger og poesi i form af en særegen slidt skønhed, der danner den perfekte baggrund for det udskejende og søgende ungdomsliv.