Fra undergrund til overgrund

Efter Dan Turèlls alt for tidlige død (1946-1993) skorter det ikke på forsøg på at fastholde hans personlighed, hans forfatterskab og liv i et system. At læse hans forfatterskab i udviklinger, ja i adskilte kapitler. Men selv om det kan være rart for overskuelighedens skyld at sætte Turèll lidt i perspektiv og orden, er dette faktisk imod hele hans væsen. Det strider imod hans digteriske program at sætte system i hans produktion, der er enorm, og mere end noget andet dansk forfatterskab dækker alle genrer og medier. Turèlls hele virke er loyalt over for modernismens tro på at et menneskes kunst er et stort værk, et sammenhængende design, et samlet "oeuvre". For nu at citere den franske digter fra århundredeskiftet, Stephane Mallarmé, der lancerede teorien om at en digter, og alt hvad denne står for, udgør en stor bog, hvor man næppe kan sætte kapitler, i hvert fald ikke sætte perioder eller udviklinger uden at begå kunstnerisk helligbrøde. Men man kunne for så vidt lige så godt pege på en anden af Turèlls brødre i ånden, Edgar Allan Poe, der så verden som et grandiost plot, som man ikke kunne opdele uden at ødelægge den guddommelige helhed.

Ved at nævne disse to udenlandske forfattere understreges Turèlls sammensatte natur som menneske og kunstner. Han, der var på hat med hele Danmark, var på mange måder yderst udansk. Vel at mærke hvis man med "danskhed" tænker på folkelighed i træsko og rødgrød med fløde som livets livret. Turèlls andet modersmål var amerikansk, og nok var han stolt af at have det proletariske fornavn, men han var lige så stolt af at hans efternavn var fransk. Han elskede B.S. Ingemanns naive kristendom på salmevers, men hans personlige tro var i bund og grund en form for sekterisk buddhisme. Som storbyens flanerende dandy holdt han en solid dansk digtertradition i live. Man kan sige at han på mange måder gik i samme spor som 20ernes og 30ernes Johannes Weltzer og Jens August Schade. Ganske vist lå hans minefelt ikke inde omkring det gamle latinerkvarter, men på Vesterbro. Og han elskede lige så vel som de nævnte herrer at bade sig i byens lys - også når det gjaldt blitzene fra de kulørte billedblade og neonlys fra københavnerbegivenhedernes repertoire af premierer og receptioner.

Dan Turèll debuterede i slutningen af 60erne med digtsamlinger som kom ud på små forlag. Hans første digtsamling hed Vibrationer (1966), men den slettede han siden af sit officielle forfatterskab. Så hans offentlige fremtræden i bogverdnen er fra 1969, kom på undergrundsforlaget Sub Pub og hed 40 ark . Indtil 1974 folder hans forfatterskab sig ud i en række undergrundspublikationer af digte. Ofte med kryptiske engelske titler sådan som det var på mode i årene med inspiration fra amerikansk hippiekultur. Alskens ind- og udfald blandes skødesløst og signifikant i hans helt egen tekstverden, der altid skriver sig ind i eller citerer andre tekster. Fænomenet hedder "intertekstualitet". Og dette begreb, som siden blev yderst mondænt i 80ernes postmoderne opgør med kunstnerisk originalitet, var Turèll en af de første til at benytte i dansk sammenhæng. Men bag om dette tæppe vævet på lav- og højkultur smeltet og flettet ind i hinanden, var der ikke tvivl om forfatterens uhyre belæsthed. Gamle modernister såsom T.S. Eliot og Ezra Pound var Turèll velbevandret i, og ganske uden blusel og tøven satte han disse ind i sammenhænge med krimiforfattere såsom Simenon, Dashiell Hammett, Raymond Chandler og nyere musikfolk såsom Lou Reed, Chuck Berry og Bob Dylan. Eller filmkomikere såsom Chaplin, W.C. Fields og Gøg og Gokke. Han rablede om alt mellem himmel og stenbro - for nu at citere Turèll selv.

Turèlls digteriske hovedværker fra denne tid er Sekvens af Manjana, den endeløse sang flimrende igennem hudens pupiller (1983) og Karma Cowboy (1974). Digtsamlinger der typisk kom på avantgardeforlaget Arena og som med en egen sproglig tone, bag et virvar af bevidststrøm, i sig har en rød religiøs tråd om livets inderste kilder. De små trivielle gøremål, der visionært reflekterer tilværelsens store spørgsmål, dagligdagen der er evig guddommelig, bare man gider kigge efter. Netop det sidste var et vedvarende tema helt op til de sidste digtsamlinger, trilogien Himalaya Hilton (1991), Gud og Gokke (1992) og den allersidste, som kom ud posthumt, Tja-a Cha Cha (1993), og som på alle måder er en bevægende og stolt afsked med livet, storbyen og kærligheden.