Dan Turell
Foto: Jette Ladegaard / Scanpix

Dan Turèll

Bo Tao Michaëlis. 1996.
Top image group
Dan Turell
Foto: Jette Ladegaard / Scanpix
Main image
Turèll, Dan
Foto: Jesper Stormly Hansen

Indledning

Dansk forfatter. Har skrevet romaner og digte.
Efter Dan Turèlls alt for tidlige død (1993) skorter det ikke på forsøg på at fastholde hans personlighed, hans forfatterskab og liv i et system. Dan Turèll debuterede i slutningen af 60erne med digtsamlinger som kom ud på små forlag. Den første samling, Vibrationer (1966), slettede han af sit officielle forfatterskab. Så hans offentlige fremtræden i bogverdenen er fra 1969, kom på undergrundsforlaget Sub Pub og hed: 40 ark ….

 

47346088

Blå bog

Født: 19. marts 1946, København.

Død: 15. oktober 1993, København.

Uddannelse: Realeksamen 1964.

Debut: Vibrationer (Senere trukket tilbage af forfatteren). Studio, 1966.

Bedst kendte værk: Mord i mørket. ”Spændende bøger”, 1981.

Litteraturpriser i udvalg: Johannes Ewalds Legat, 1983. De Gyldne Håndjern, 1983. Det danske kriminalakademis diplom, 1991.

Seneste udgivelse: Om musik. Gyldendal, 2019.

Inspiration: T.S. Eliot og Lou Reed.

Periode: 1970'ernes nyrealistiske prosa og bekendelsespoesi

 

Se filmene Onkel Danny - Portræt af en cowboyFilmcentralen og på Filmstriben  og

Words of Advice - William S. Burroughs on the Road på Filmstriben

Artikel type
voksne

Fra undergrund til overgrund

Efter Dan Turèlls alt for tidlige død (1946-1993) skorter det ikke på forsøg på at fastholde hans personlighed, hans forfatterskab og liv i et system. At læse hans forfatterskab i udviklinger, ja i adskilte kapitler. Men selv om det kan være rart for overskuelighedens skyld at sætte Turèll lidt i perspektiv og orden, er dette faktisk imod hele hans væsen. Det strider imod hans digteriske program at sætte system i hans produktion, der er enorm, og mere end noget andet dansk forfatterskab dækker alle genrer og medier. Turèlls hele virke er loyalt over for modernismens tro på at et menneskes kunst er et stort værk, et sammenhængende design, et samlet "oeuvre". For nu at citere den franske digter fra århundredeskiftet, Stephane Mallarmé, der lancerede teorien om at en digter, og alt hvad denne står for, udgør en stor bog, hvor man næppe kan sætte kapitler, i hvert fald ikke sætte perioder eller udviklinger uden at begå kunstnerisk helligbrøde. Men man kunne for så vidt lige så godt pege på en anden af Turèlls brødre i ånden, Edgar Allan Poe, der så verden som et grandiost plot, som man ikke kunne opdele uden at ødelægge den guddommelige helhed.

Ved at nævne disse to udenlandske forfattere understreges Turèlls sammensatte natur som menneske og kunstner. Han, der var på hat med hele Danmark, var på mange måder yderst udansk. Vel at mærke hvis man med "danskhed" tænker på folkelighed i træsko og rødgrød med fløde som livets livret. Turèlls andet modersmål var amerikansk, og nok var han stolt af at have det proletariske fornavn, men han var lige så stolt af at hans efternavn var fransk. Han elskede B.S. Ingemanns naive kristendom på salmevers, men hans personlige tro var i bund og grund en form for sekterisk buddhisme. Som storbyens flanerende dandy holdt han en solid dansk digtertradition i live. Man kan sige at han på mange måder gik i samme spor som 20ernes og 30ernes Johannes Weltzer og Jens August Schade. Ganske vist lå hans minefelt ikke inde omkring det gamle latinerkvarter, men på Vesterbro. Og han elskede lige så vel som de nævnte herrer at bade sig i byens lys - også når det gjaldt blitzene fra de kulørte billedblade og neonlys fra københavnerbegivenhedernes repertoire af premierer og receptioner.

Dan Turèll debuterede i slutningen af 60erne med digtsamlinger som kom ud på små forlag. Hans første digtsamling hed Vibrationer (1966), men den slettede han siden af sit officielle forfatterskab. Så hans offentlige fremtræden i bogverdnen er fra 1969, kom på undergrundsforlaget Sub Pub og hed 40 ark . Indtil 1974 folder hans forfatterskab sig ud i en række undergrundspublikationer af digte. Ofte med kryptiske engelske titler sådan som det var på mode i årene med inspiration fra amerikansk hippiekultur. Alskens ind- og udfald blandes skødesløst og signifikant i hans helt egen tekstverden, der altid skriver sig ind i eller citerer andre tekster. Fænomenet hedder "intertekstualitet". Og dette begreb, som siden blev yderst mondænt i 80ernes postmoderne opgør med kunstnerisk originalitet, var Turèll en af de første til at benytte i dansk sammenhæng. Men bag om dette tæppe vævet på lav- og højkultur smeltet og flettet ind i hinanden, var der ikke tvivl om forfatterens uhyre belæsthed. Gamle modernister såsom T.S. Eliot og Ezra Pound var Turèll velbevandret i, og ganske uden blusel og tøven satte han disse ind i sammenhænge med krimiforfattere såsom Simenon, Dashiell Hammett, Raymond Chandler og nyere musikfolk såsom Lou Reed, Chuck Berry og Bob Dylan. Eller filmkomikere såsom Chaplin, W.C. Fields og Gøg og Gokke. Han rablede om alt mellem himmel og stenbro - for nu at citere Turèll selv.

Turèlls digteriske hovedværker fra denne tid er Sekvens af Manjana, den endeløse sang flimrende igennem hudens pupiller (1983) og Karma Cowboy (1974). Digtsamlinger der typisk kom på avantgardeforlaget Arena og som med en egen sproglig tone, bag et virvar af bevidststrøm, i sig har en rød religiøs tråd om livets inderste kilder. De små trivielle gøremål, der visionært reflekterer tilværelsens store spørgsmål, dagligdagen der er evig guddommelig, bare man gider kigge efter. Netop det sidste var et vedvarende tema helt op til de sidste digtsamlinger, trilogien Himalaya Hilton (1991), Gud og Gokke (1992) og den allersidste, som kom ud posthumt, Tja-a Cha Cha (1993), og som på alle måder er en bevægende og stolt afsked med livet, storbyen og kærligheden.

Portræt af digteren som ung proletar

Selv om Turèll i midten af 70erne var et navn man lagde mærke til på den danske digterscene, var det hans ungdomsroman Vangede Billeder, som i 1975 betød det folkelige gennembrud. Den blev hurtigt en bestseller, og i dag over tyve år efter er den faktisk en bibel for mange unge, som Turèll på det nærmeste kunne have været (bedste)far til.

22500600

Bogen om dengang i 50ernes Vangede, vrangen af det rige Gentofte, fortsætter temaet om livets visionære almindeligheder, tilsat de proletariske rødder fra dengang, verden både var naiv og dog vild, tryg og alligevel mystisk med dens mærkelige mytiske geografi og dens eget stolte miljø. Hvor et par høje omkring Gentofte Stadion fik navn efter Louis Armstrong-schlageren Blueberry Hill, og hvor hverdagens stille eksistenser gennem Turèlls pen blev gjort til homeriske helte.

Vangede Billeder er skrevet af en poet og svinger mellem intenst oplevede scener og lyriske passager, hvis versefødder er talesprog og rytmen stedets slang. "Vangede" ligner ikke andre bøger om den tabte ungdom og dens weltschmerz. For i modsætning til andre nationale ungdomsklassikere - Jørgen Stein, Midt i en Jazztid og Den kroniske uskyld - handler denne for en gang skyld ikke om den middelklasseungdom som går i gymnasiet, på universitetet eller står på borgerlige holdepladser i livet. Bogen drejede sig om den anden danske ungdom, som næppe var så forgyldt og næppe havde de samme vilkår som den mere eller mindre herskende klasses afkom. Vangede ligger lidt nord for København, men via bogen blev det sindbillede på alle småborgerlige forstæder over hele Danmark. Og blev guide på ruten ud i livet, en rute som ikke slavisk førte til studenterhue, men helt sikkert førte til forelskelse, kærestesorg og rodløshed.