Beslægtede forfatterskaber

På mange måder minder Rickard i “Før du sover” om Jay Gatsby i “The Great Gatsby” af F. Scott Fitzgerald. Den historie foregik også på næsten samme sted (uden for New York) og næsten samme tid (1920’erne): Rickard bygger sit liv op fra grunden, drevet af kærlighed, og ligesom Gatsby ser han et symbolsk, blinkende, grønt lys langt væk “Og dette lys fortalte ham, at han var uovervindelig” (s. 170 i “Før du sover”).

Linn Ullmann skriver i det hele taget med inspiration fra den fælles, vestlige kulturarv, herunder også sin fars film. For eksempel rummer “Et velsignet barn” tydelige referencer til Shakespeares sidste skuespil “Stormen”, ligesom der også er passager, som er inspireret af Virginia Woolfs roman “Til Fyret”. En nutidig forfatter, hvis værker på mange måder ligner Linn Ullmanns, er landsmanden Lars Saabye Christensen. Han gør brug af samme skrivestil, hvor fortælleren springer mellem fortid og nutid. Den skæve familie går igen – ligesom hos Ullmann – og viser sig at være afgørende for hovedpersonernes udvikling. Og så blander han hverdagsskildringer med usandsynlige elementer, ligesom Ullmann gør det for eksempel i “Før du sover”, hvor fortællerens kæreste forvandler sig til en makrel, da hun tager hans cowboystøvler af.

I ”De urolige” anvender Linn Ullmann det samme fortælletekniske greb som Marcel Proust i ”På sporet af den tabte tid” ved at vælge en fortæller, der som voksen beretter om sit yngre jeg. Der veksles i romanen mellem en voksen navnløs jegfortæller og barnets synsvinkel fortalt i tredje person. Hukommelse og tid spiller en vigtig rolle i romanen, og fortælleren reflekterer over den måde, vi erindrer på, og at vi ofte fortæller de samme historier igen og igen. Det afspejler sig også i kompositionen ved, at der forekommer passager, som minder om noget man har læst på de foregående sider, men som alligevel er anderledes. Tekstens gentagelser og forskydninger understreger, at livshistorier og minder kan ændre sig i løbet af et liv, og at de bliver fragmentariske, når hukommelsen bluffer eller begynder at svigte. Linn Ullmann har ligesom Marcel Proust en stor musikalitet i sit sprog.