Beslægtede forfatterskaber

Vibeke Marx fremhæves ofte som en forfatter, der evner at skildre sine personer med psykologisk skarphed, og som præcist tegner de miljøer, som de færdes i. Denne realistiske tradition har hun tilfælles med den danske forfatter Ida Jessen, i hvis forfatterskab den psykologiske personskildring står centralt. Begge forfattere interesserer sig for kvinders skæbne, deres personlige kriser og deres søgen efter identitet og i et mere overordnet perspektiv den dysfunktionelle familie med alle hemmelighederne. Dog adskiller Ida Jessen sig i sit forfatterskab ved i høj grad at inddrage et spor af symboler og mystik i sine romaner, som er fraværende hos Vibeke Marx, der i højere grad holder sig til den realistiske og sociale skildring af personer. 

Med sit fokus på de forsagte, selvudslettende og svigtede eksistenser i samfundet har Vibeke Marx en social dimension og indignation til fælles med sit store forbillede, den danske forfatter Martha Christensen. Begge forfattere skildrer menneskelige skæbner, der er kuldsejlede på grund af sociale omstændigheder, og begge skriver de på baggrund af personlige erfaringer fra arbejdet som pædagog.