Erindringen og historien

Barndommens land og erindringerne herfra anvendes i flere bøger om handlingsrum og inspirationskilde. Fx er handlingen i Maj Darlin (der var med til at indbringe forfatteren Den nordiske Skolebibliotekarpris i 1990) og I ballon over Stillehavet henlagt til 1950ernes Gotland. Skrinet foregår i Stockholm i samme periode.

I nogle bøger går Mats Wahl længere tilbage i historien. Således udspiller handlingen i Had sig i vikingetiden. Men karakteristisk begynder den på Gotland, hvorfra hovedpersonen Harald - efter at hele hans familie er dræbt - drager ud på sin vendetta.

Ødelæggeren foregår i begyndelsen af 1600tallet. Vi følger nogle mænd fra Fåreø nord for Gotland på en dramatisk sæljagt.

Handlingen i Anna-Carolinas krig udspiller sig hovedsageligt i Tyskland i 1630-32.

Husbonden foregår i begyndelsen af 1800tallet. Den forældreløse Kalle må rejse til Sandø nær Gotland, hvor han kommer i tjeneste hos Peter Gothberg, der ernærer sig ved at lokke skibe til at gå på grund.