Fortælleteknik

Mats Wahls stil kan fortsat karakteriseres som fortættet, kort, knap og koncis. I de egentlige historiske romaner fortæller han i datid, mens han i de øvrige holder sig til nutid. Stort set arbejder Wahl altid med en jeg-fortæller - og yderst sjældent 3. persons fortælling. På den måde finder Wahl det lettere at holde forfatteren og hans indirekte og direkte kommentarer ude af historien.

Forfatteren har dog ændret sin fortællestil. Et tydeligt brud skete i 1985,m hvor Husbonden som den første af Wahls bøger blev filmatiseret. Erfaringen med den filmiske dramaturgi påvirkede hans måde at skrive på. Hidtil havde han interesseret sig mere for personernes psykologi og det sproglige end selve handlingen. Nu begyndte han at lægge mere vægt på selve forløbet. Den næsten filmiske fortællestil er bl.a. tydelig i Lille Marie, der i øvrigt allerede er opført som teaterstykke.