Baggrund

Citat
”Jeg har altså indgået et væddemål, fortsatte jeg mere ubesværet, – der går ud på at det skulle være muligt for en enkelt mand, med en abefamilie som besætning, at sejle over Atlanten på en flåde med sejl. Det ville i så fald kunne forklare visse ligheder i den højere dyreverden mellem Afrika og Sydamerika. Også visse kulturelle ligheder, tilføjede jeg.”
”Dræsinen”, s. 225.

Carl-Henning Wijkmark blev født i 1934 og voksede op i et akademikerhjem i Stockholm som søn af teologen Henning Wijkmark. Han læste en fil.kand. (tilsvarende bachelor) i Lund i 1957 og en fil.lic. (tilsvarende ph.d.) i Stockholm i 1967. Derefter arbejdede han som underviser på Stockholms Universitet og ved Statens Biblioteksskole i årene 1968-70.

Efter et par faglitterære udgivelser debuterede han som romanforfatter i 1972 med ”Jægerne på Karinhall”, som er en ætsende skildring af den tyske nazitop centreret om Hermann Göring, der skildres som en ekstravagant, magtgal og tøjlesløs festabe.

Gennem længere perioder har Wijkmark boet i Tyskland og Frankrig, og udover sit virke som skønlitterær forfatter og essayskribent har han arbejdet som oversætter af og ambassadør for tysk og fransk efterkrigslitteratur. Han har oversat værker af bl.a. Friedrich Nietzsche, Adorno og Horkheimer og Walter Benjamin. Netop denne interesse for kontinental filosofi og kultur er ifølge ham selv en af grundene til, at han altid har været lidt af en outsider i svensk litteratur. ”Vi har en mainstream, en moderne kanon i Sverige, som er meget indrettet på det provinsielle, på ikkeurbane miljøer og på, at man skal høre til et bestemt sted, en bestemt del af landet. Derfor bliver det set som lidt afvigende, at man skriver om fremmede miljøer, ideer og tankegods, som på grund af en klar angelsaksisk orientering ikke har været så gangbar i Sverige. Så småt har tysk litteratur igen fået en vis betydning, men fransk er næsten forsvundet, men jeg har med mine kontinentale ideer og tradition stået uden for hovedstrømmen,” fortæller han i et interview til Information (Peter Nielsen: Hans romaner er debatindlæg mod aktiv dødshjælp. Information, 2014-09-19).

Wijkmark debuterede som skønlitterær forfatter som knap 40-årig, og i de efterfølgende mere end 40 år er det blevet til otte romaner, oversættelser, en række essays og en samtalebog med forfatterkollegaen Ulf Peter Hallberg. I deres fælles ”Städarnes svall” (2011) rejser de to aldrende og dannede forfattere ud i Europas storbyer for at lære byernes fortid og nutid at kende.

Carl-Henning Wijkmark bor i Stockholm-forstaden Bromma og holder sig i form ved at spille tennis en gang om ugen.