”The Voyage Out” og ”Night and Day”

De to første romaner fra Virginia Woolfs hånd, “The Voyage Out” fra 1915 og “Night and Day” fra 1919 er ikke oversat til dansk, men kan downloades frit på internetsiden www.online-litteratur.com. Begge værker er konventionelle i formen, men temamæssigt kan de ses som forløbere for det øvrige forfatterskab.

“The Voyage Out” har den 24-årige Rachel i hovedrollen. Hun er komplet uerfaren hvad angår verden udenfor sit lille boudoir. På sin faders fragtskib rejser hun sammen med en gruppe overklassemennesker til Sydamerika, og det bliver en slags dannelsesrejse for hende. Romanen foregår hovedsageligt på skibet, og den er ikke ligefrem handlingsmættet. Handlingen eksisterer hovedsageligt i de fortættede dialoger og i fortællerens kommentarer til personerne. Her indrammes og indfanges det engelske overklassemiljø på nærmest satirisk vis, og snæversyn og intrigante følelser udfoldes i fuldt flor, ligesom romanen fremstiller de respektive mande- og kvinderoller, som herskede i England i starten af det 20. århundrede. Eksempelvis udbreder passageren Richard Dalloway sig nedladende om kvinder og anfører, at de ikke er egnede til at få stemmeret. Samtidig fremhæver han sine egne egenskaber og føler sig overbevist om sin tiltrækningskraft på kvinderne. Og hans kone Clarissa – den centrale figur i Woolfs senere værk ”Miss Dalloway” – gør alt for at tilpasse sig ham og for at smigre sig ind på de øvrige passagerer.

Rachel står i romanen som en modsætning til den overfladiskhed, som Clarissa og det øvrige selskab repræsenterer, og da Rachel sluttelig dør efter et længere sygdomsforløb, markeres det litterært med et voldsomt tordenvejr, som hurtigt går over. Det er forløsningen. Og de øvrige personer kan nu bekræfte hinanden i, at de har gjort, hvad de kunne for Rachel. De kan leve videre i deres egen snævre virkelighed præget af selvpromovering.