Det andet køn

Citat
”Man fødes ikke som kvinde – man bliver det. Den skikkelse, menneskehunnen antager i samfundet, er ikke én gang for alle fastlagt af en biologisk, psykisk eller økonomisk skæbne. Det er hele kulturformen, der skaber denne mellemting mellem mand og en kastrat – kvinden. Kun ved andres mellemkomst kan et individ indsættes i rollen som den Anden.”
”Det andet køn”, bind 2, s. 15.

Simone de Beauvoirs største og mest betydelige værk er den banebrydende ”Le deuxième sexe” fra 1949 (”Det andet køn”, 1977/2019), der udkom til stor begejstring – og muligvis endnu større forargelse. Paven fordømte bogen, der samtidig blev et feministisk standardværk og fortsat betragtes som en af de allermest indflydelsesrige bøger, der er skrevet om kvinden – og hvordan hun historisk er blevet gjort til det andet køn i en verden, hvor manden selvfølgeligt har placeret sig som det første.

46506162
I ”Det andet køn” beskriver Simone de Beauvoir flere århundreders syn på kvinden i både biologi, psykoanalyse, litteratur, religion og filosofi, når hun udfolder en række af samfundets herskende forestillinger og om kvinder og kønsroller – og afslører at meget af det, man i 1949 (og måske også stadig) anså for kendsgerninger, i virkeligheden ikke var andet end konstruerede myter, der skaber både ulighed og undertrykkelse.
Det krav, Simone de Beauvoir stiller til mennesket om at tage ansvaret for sit eget liv og handle efter sin samvittighed, oplevede hun blev begrænset af visse kulturelle normer og vaner. Overrumplende nutidig og med talrige uafviselige eksempler er bogen et opgør med den traditionelle kvinderolle, et kampskrift, som vi langt fra er færdige med endnu, men som Simone de Beauvoir med lysende klarsyn lagde frem allerede for mere end 70 år siden. Temperamentsfuldt og erklæret subjektivt gennemgår hun de forhold – biologien, historien, myterne, opdragelsen – og de sociale sammenhænge (bl.a. ægteskabet og moderskabet), som forhindrer kvinden i at træffe sine eksistentielle valg frit.
Det var også i ”Det andet køn”, at Simone de Beauvoir lancerede sin berømte sætning: ”Man fødes ikke som kvinde – man bliver det.” Bogen var et skelsættende opgør med den historisk nedarvede sexisme og biologiske determinisme, der fastholdt kvinder i faste forestillinger – f.eks. som mor og hustru – og fratog dem muligheden for at leve et liv i frihed. Sætningen er et blevet valgsprog for den såkaldte 'konstruktivistiske' feminisme, der mener at kønnet er kulturelt tillært og ikke noget biologisk givet.