Pyramiden

Citat
“De knipsede en dåse op, og Bernard fortalte pludselig historien om hvordan han var kommet med i Pyramiden. Colin og Klara kendte navnet fra Mitchells fortælling i fængslet, men de vidste meget lidt om organisationen.”
“Pyramiden”, s. 242.

I romanen “Pyramiden” fra 2010 breder Blæsbjerg sin fortælling ud over 527 sider, fordelt på fire dele. Efter en kort prolog tager historien sin begyndelse i 1975 med den 18-årige Mitchell Cooper, der flygter fra sit liv i New York og springer om bord på et skib til Amsterdam som blind passager. Vi får som læsere ikke mere at vide, end at han stjæler 18.000 dollars, efterlader en pistol, men til gengæld holder fast i en kniv.

I Amsterdam ernærer Mitchell sig som småpusher og kurér, og vi får indblik i den voldelige arv, som er fulgt med Mitchell over Atlanten. Et tilfældigt skænderi med en mand på en bar ender med, at Mitchell jager sin kniv gennem den forsvarsløse mands hånd. Kort efter møder Mitchell en ung skuespiller, den danske Malene Beck, og med deres møde folder romanen sin historie yderligere ud. Vi følger parret til København, hvor Malene kæmper med sin skuespillerkarriere, Mitchell uddanner sig, og deres søn Colin bliver født. Siden flytter de til Lemvig, hvor Mitchell starter som gymnasielærer. Parrets samliv smuldrer, og første del af romanen ender med, at Mitchell i affekt slår sin kone ihjel.

28461631

Med denne tunge bagage følger romanens anden del Colin, som vokser op hos plejeforældre. Tidligt danner Colin et helt særligt venskab med pigen Klara, og det er i høj grad disse to, der udgør romanens egentlige hovedpersoner. Efter syv år uden kontakt besøger Colin sin far i Horsens Statsfængsel og bliver pludselig klogere på den fortid, som Mitchell ellers har fastholdt med tabubelagt stilhed. Trods Mitchells advarsler ønsker Colin at opsøge sin fars fortid og den ukendte farfar i New York.

Her begynder romanens tredje del, og her bliver vi introduceret til titlens pyramide. Pyramiden er den kriminelle bande, som Colins farfar Cyrus Cooper er leder af. Med Colins gradvise indlemmelse i farfarens organisation, løftes sløret for den fortid, som Mitchell i romanens begyndelse flygtede fra. Således synes romanen at tegne et skæbnemønster, der går på tværs af tre generationer.

Blæsbjergs kæmperoman er som de to tidligere præget af en sammensathed. Lige så sammensat den er i geografi – vi kommer forbi New York, Amsterdam, København, Lemvig og Hamburg – lige så sammensat er den i valg af emner. Hvad der egentlig er hovedåren og grundtemaet i romanen, er således svært at sige noget entydigt om. I al sin sammensathed kommer romanen omkring emner som fascinationen af film, af vold og mafiøse bander, men optegner samtidig en slags voldens familiemønster og bliver til en fortælling om arv og miljø. Parlivet med dets problemer og ikke mindst ungdomslivet med dets drømme og rastløshed står centralt.