Læsning af og om Charles Dickens på dansk

Antallet af danske Dickensoversættelser er meget stort, som særlig vellykkede kan fremhæves Et Juleæventyr (1917) ved Paul Læssøe Müller samt Pickwick Klubben (1942) og Oliver Twist (1943) ved Poul Boisen.

De hyppigst genoptrykte er L. Moltkes oversættelser (1949-70), senere revideret af andre, mod dem er blevet rettet megen mere og mindre retfærdig kritik. Eva Hemmer Hansens nyoversættelser af næsten hele forfatterskabet er oftest glimrende, men i et par af dem er de vist undertiden gået for stærkt, og flere er præget af en højst diskutabel trang til at ville gøre Dickens moderne ved at bruge ord som "datanomer", der intet har med hans verden at gøre.

Af den righoldige litteratur om Dickens kan C.A. Bodelsens Dickens og hans bøger (1957) anbefales. Elias Bredsdorffs H.C. Andersen og Charles Dickens . Et venskab og dets opløsning (1951) vil interesserer enhver med interesse for det biografiske. Vil man sysle med Drood-mysteriet, kan man passende begynde med Henry Lauritzens Sherlock Holmes løser Edwin Drood Gaaden (1964).