“I heard a fly buzz when I died”

I digtet undersøger Dickinson den fysiske dødsproces. Døden opleves her som smertefri, men alligevel skræmmende. Rummet, hvor den døende ligger, er stille, bortset fra en flue, der summer omkring. Lyden af fluen står i kontrast til den totale stilhed, som er afslutningen på livet. Den døendes åndedræt antyder, at livet er ved at slutte. De pårørende er udmattede af sorg, og deres øjne er helt tørre - "wrung dry" – af at græde. 

Døden er begyndelsen til det evige liv, og døden er en åbenbaring, hvor gud og evigheden kommer til syne. Gud vil blive “witnessed in his power." Tonen i digtet er rolig og nøgtern, og det døende ”jeg” har sluppet sin tilknytning til verden. Ironisk nok er det en flue og ikke den længeventede gud eller åbenbaring, som kommer til syne, kort før døden indtræffer. Fluen kan også være Beelzebub, satan eller fluernes herre, som han også bliver kaldt. Fluen kan også være tiltrukket af den døende krops forfald og lugt. 

“I heard a fly buzz when I died;
The stillness round my form
Was like the stillness in the air
Between the heaves of storm. 

The eyes beside had wrung them dry,
And breaths were gathering sure
For that last onset, when the king
Be witnessed in his power.

I willed my keepsakes, signed away
What portion of me I
Could make assignable – and then
There interposed a fly,

With blue, uncertain, stumbling buzz,
Between the light and me;
And then the windows failed, and then
I could not see to see.” 

“The Poems of Emily Dickinson”, nr. 591