Beslægtede forfatterskaber

Emily Dickinsons originalitet gør det vanskeligt at sammenligne hende med andre digtere. Men i eftertiden er hun sammen med Walt Whitman blevet kendt som én af de mest fremtrædende amerikanske digtere fra det 19. århundrede. Emily Dickinson var dels påvirket af de puritanske miljø, hun voksede op i og dels af Ralph Waldo Emersons transcendentalisme. Han opfordrede i sit essay Self-reliance (1841) til at tro på sig selv, og både Dickinson og Whitman hviler begge i denne ”tro på sig selv”, selvom deres udtryk er meget forskellige. Emerson var amerikansk forfatter og en central person i den amerikanske romantik. Spændingen mellem de strenge religiøse dogmer og den romantiske transcendentalisme i Dickinsons samtid påvirkede hendes forfatterskab og gav digtene et særegent udtryk. Dickinson skrev i sine digte om en grænseoverskridende, følelsesmæssig ekstase, men hun havde samtidig ingen naive illusioner om livet og var mente at verden var et tragisk sted og mennesket faldet. Dermed får hendes digte også et modernistisk præg, som har gjort dem interessante for eftertiden, og Dickinson har med årene opnået den litterære anerkendelse, som hun ikke fik i sin egen samtid.

Redaktørerne, som Dickinson skrev sammen med, mente ikke, at hendes digte var gode nok til en udgivelse. Men opfattelsen af Dickinson ændrede sig med modernismen indtog i 1920’erne. Moderne kritikere mente ikke, at hendes digte var dårlige eller mangelfulde, men snarere at de var forud for deres tid. Hendes stileksperimenter og intense følelsesudtryk kan ses som en forløber for de digtere, der med Charles Baudelaires debut digtsamling ”Les Fleurs du Mal”, skyder modernismen i gang. Feministiske kritikere har også vist interesse for Dickinsons digte, men fokus har ændret sig gennem årtierne i samme takt som moden skifter indenfor litteraturanalyse. I 70’erne var der således fokus på, at hun var én af de få store kvindelige digtere blandt mange mænd. I 80’erne blev det populært at læse litteratur ud fra en lingvistisk tilgang med fokus på sproget i digtene. Feministiske kritikere har med udgangspunkt i Freud og Lacan haft en psykoanalytisk tilgang til digtene og i 90’erne har der været fokus på Dickinsons seksuelle orientering og de lesbiske undertoner i brevene til svigerinden Susan Huntington Dickinson. At Dickinsons forfatterskab stadig står stærkt og stadig læses ivrigt igennem de mange litterære vridemaskiner, viser at hendes poesi har dybde og derfor ikke sådan går af mode.