Melatonin

I Simon Grotrians digtsamling, "Melatonin" fra 2005, er der tale om titelløse prosadigte. Men man skal ikke dermed forvente en mere fortællende form, for afstanden mellem hver sætning er nærmest blevet større end nogensinde før. Det kompakte og komplekse bliver kun mere udtalt i løbet af forfatterskabet, men det samme gør evnen til at skabe stærke billeder og ramme skarpt og præcist i forhold til mange af de genkomne tematikker.

25697146

Det flyver omkring med syrede billeder som flimrende fisk med hofter i brand, en galionsfigur i fryseren, en kornmark der eksploderer på ryggen, og digteren der "sidder under Den Almægtiges øjenlåg", som det hedder i et digt fra samlingen. Melatonin er navnet på det signalstof, som styrer kroppens behov for søvn. Det er det, der forankrer os i døgnets rytme mellem dag og nat, lys og mørke. Titlen kan læses som en henvisning til den søvnlignede tilstand, man hensættes i ved læsningen, hvor grænserne mellem drøm og virkelighed flyder ud. At læse Grotrians digte er som at drømme ved højlys dag, som en anmelder har formuleret det. Inddragelsen af natten og drømmen er dog først og fremmest tæt forbundet med tematiseringen af den digteriske proces. For det er digterens "skæbne at indtage den koncentrerede nat", "natten er en taleflod og derfor er ordene sorte" og "natten presser sig gennem min arm, jeg er et mørke, der bekræfter, tårne med melatonin" , som det hedder i forskellige digte fra samlingen.

Tematikker som livet udspændt mellem fødsel og død, forgængeligheden og ensomheden lever i denne samling side om side med bibelske referencer af enhver art. Der findes i samlingen også billeder, som kan læses som en aktuel reference til den asiatiske Tsunami-katastrofe: "Kæmpesøen der opstod på Vorherres fødselsdag". Men midt i alvoren fastholder Grotrian det humoristiske eller punkterende islæt, som når han fremmaner billeder af "hellige vaskemaskiner, der koger syndere hvide". Evnen til at bryde sprogets klicheer og derigennem skabe nye, rammende udtryk er også nærværende, for som det blandt andet hedder i samlingen: "De levede lykkeligt, til deres nætter begyndte".