Simon Grotrian

Artikel type
voksne
cand. mag. Katrine Lehmann Sivertsen, iBureauet/Dagbladet Information, 2014.
Main image
Grotrian, Simon

Simon Grotrian indtager med sin ekspressive brug af sproget og en eksplosiv billeddannelse en særstatus i dansk poesi. Hans digte har så meget deres egen stil, at de deler vandene hos kritikere, læsere og litteraturforskere, som enten har fundet hans poesi utilgængelig og uforståelig eller fantastisk og nyskabende. I forfatterskabet ser man en stærk fascination af sproget som materiale, og han arbejder med former som collage, montage, allegori og sampling samt parafrase af andre forfatteres digte. Mange modsætninger mødes i Grotrians digte: Det vilde og det ordnede, leg og alvor, det konkrete og det guddommelige. Derudover spiller referencer til den kristne mytologi og den religiøse erfaring en væsentlig rolle i forfatterskabet.

51989236

Blå bog       

Født: 21. december 1961 i Aarhus.

Uddannelse: Universitetsstudier i Dansk og Litteraturvidenskab.

Debut: Gennem min hånd, 1987. Digte.

Litteraturpriser: Michael Strunge-prisen, 1990. Harald Kiddes Legat, 1990. Per Aage Brandt-prisen, 1994. 3-årigt stipendium fra Statens Kunstfond, 1995. Emil Aarestrup Medaljen, 1998.

Seneste udgivelse: Fuglestjernegynge. Gyldendal, 2015. Digte.