Jordens salt og verdens lys

Citat
“Guds nåde er en vintergæk/ den er din fostergave/ og er du ved at dø af skræk/så plant den i din have/ med fastetidens bøn/ bliver Jorden atter grøn/ i angst og overflod/ besejres du af mod/ og ene er vi flere”.
“Jordens salt og verdens lys”, s. 40.

Simon Grotrians kristne livssyn bliver  yderligere udfoldet i 2006, hvor han udgiver salmesamlingen “Jordens salt og verdens lys” . I sine salmer bygger han videre på den kendte salmetradition. Det kommer til udtryk på det sproglige plan med ord som Vorherre, Far i Himlen, Halleluja, amen og Barn Jesus. Der optræder også utallige bibelreferencer i bogen såsom henvisninger til Golgata, Abraham, Sara, opstandelsen, Helligånden, Judas og Noa.

26177375

De fleste af Grotrians salmer er ligeledes kendetegnet ved faste rim og versefødder. Der er dog tale om en betydelig fornyelse eller genfortolkning af traditionen. Grotrian arbejder også i denne samling med et billedsprog, hvis betydning opløses, og med en henvisning til selve skriveprocessen. Han tilføjer samtidig mange moderne elementer, som umiddelbart synes fremmedartede i en salmedigtning for eksempel hindbærbrus, sparkedragt, wienerbrød, stemmegaffel og køkkenvask. Humoren og legen med sproget er også vigtig i denne samling.

Et eksempel er, når Grotrian leger med de to betydninger af ordet slange, krybdyret og cykelslangen, og lader syndefaldets slange være punkteret.

En gennemgående tematik i samlingen er en taksigelse til Gud, for alt hvad han skabt, og alt hvad han har givet det enkelte menneske at opleve i sit liv. Salmesamlingens titel hænger også sammen med denne taksigelse. Bogens sidste strofe lyder således:

“Når alle klokker ringer vildt
og visse ønsker blot var spildt
da takker jeg igen for alt
for verdens lys og Jordens salt”. (s. 88).