Talkumekspressen

Citat
“Det er som om/ gåsetræk/ livet gør modstand/ mod stormstyrken/ hjertets barberblad/ i tøjret/ lad snerlers koral/ inden solnedgangsplasket/ vi taler til afstanden/ ikke hinanden/ ved forårsjævndøgn/ med de bristende viljer/ slår bølgerne skoldhedt/ vi aner, at storkene/ efterårsmosset/ har kærlighedssten/ med et vingesus i sig/ ved ophængte regler/ lad”.
Fragment, “Talkumekspressen”, s. 35.

Den produktive digter udgav også en digtsamling i 2006, denne med titlen ”Talkumekspressen”. Her bevæger Simon Grotrian sig i flere genrer. Han genoptager den konkrete figurdigtning, som han også har udfoldet i tidligere digtsamlinger. I ”Talkumekspressen” er hele samlingens første del helliget disse humoristiske figurdigte, hvor der er fokus på bogstavernes grafiske form. Et enkelt bogstav, v, udgør for eksempel et helt digt med titlen ”Nisse står på hovedet”. Et andet eksempel er billedet af en pil skabt af rækker af bogstavet d, som har titlen ”Sneglenes himmelfart”.

26471389

Samlingen indeholder samtidig højstemte religiøse digte, der rimer, og en række surrealistiske digte, hvor umiddelbart uforenelige elementer sættes sammen, hvorved ny betydning opstår. Også i denne samling myldrer det med drømmesyner med tilsyneladende besynderlige meningssammenstød og en skabelse af nye ord såsom solnedgangsbrud, solnedgangsplasket eller titlen talkumekspressen. Endelig indeholder samlingen også en række digte, som er tilegnet andre danske forfattere som Tove Ditlevsen, Ole Wivel og Herman Bang.