Baggrund

Citat
”Mette har så dårlig samvittighed. Helt tilbage fra hun ikke spiste op og skulle tænke på de sultne børn i Afrika. Altid, altid har Mette vidst, at hun bor i et smørhul og er så forkælet. Hun tænker med gru på, hvis hun havde trukket et andet lod.”
”Fra smørhullet” s. 62.

Kirsten Hammann blev født den 1. november 1965 i Risskov ved Århus, hvor hun voksede op sammen med to ældre søskende. I 1984 blev hun samfundssproglig student fra Risskov Amtsgymnasium. Gymnasietiden brugte hun blandt andet på at føre dagbog, og hun holdt meget af at skrive danske stile men hadede ifølge eget udsagn digte. I årene efter gymnasiet skrev hun fortsat meget og havde i det hele taget et stort behov for at udtrykke sig kreativt. Det gav sig blandt andet udslag i, at hun malede og lavede gipsafstøbninger. Kirsten Hammann stiftede i denne periode bekendtskab med digte af Michael Strunge og Søren Ulrik Thomsen, hvilket var med til at åbne hendes øjne for lyrikken. Hun blev grebet af den lyd og de billeder, der gik lige i kroppen på hende, og som var noget ganske andet end de digte af ældre dato, hun i gymnasiet skulle analysere sig ind på livet af. Hun var dog endnu ikke klar over, at hun skulle være forfatter. De følgende år gik med diverse kurser, arbejdsløshed og jobs som bartender. 

Efter at fem af hendes digte blev trykt i tidsskriftet Hvedekorn, flyttede Hammann i 1989 til København og søgte optagelse på Poul Borums forfatterskole. Hun var elev på Forfatterskolen fra 1989-91, og det blev en vigtig tid for den kommende forfatter: “I Århus kendte jeg ikke en eneste, der skrev. Dårligt nok nogen der læste.. altså digte, som var det, der interesserede mig. Så det at få så mange nye venner og kolleger og møde Poul Borum, der var et energibundt uden lige... da følte jeg, at min lykke var gjort. Det blev en fantastisk skriveperiode, meget udfordrende. Vi blev trukket rundt til udstillinger og teater, for Borum arrangerede noget hele tiden, så indtrykkene strømmede mig i møde”. (Kristen Bjørnkjær: ”Hvordan det begyndte og hvad der så skete.” Information, 2004-05-06). Efter årene på Forfatterskolen gik Hammann fra 1991-92 på Filmskolens manuskriptlinje. Hun debuterede i bogform i 1992.

Kirsten Hammann bor i dag i en lejlighed i det indre København med sin søn.