Bibliografi

Digte

Nielsen, Hans-Jørgen:
Haiku – Introduktion og 150 gendigtninger. Borgen, 1963.
Nielsen, Hans-Jørgen:
at det at. Borgen, 1965.
Nielsen, Hans-Jørgen:
konstateringer. Borgen, 1966.
Nielsen, Hans-Jørgen:
’output’. Borgen, 1967.
Nielsen, Hans-Jørgen:
fra luften i munden. Borgen, 1968.
Nielsen, Hans-Jørgen:
’Verdens/billeder’. Borgen, 1972.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Hælen. Tiderne Skifter, 1981.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Nielsen sort på hvidt. 2000 Samlede digte, inkl. efterladte digte, redigeret af Morten Thing og Tania Ørum.

Romaner

Nielsen, Hans-Jørgen:
Den mand der kalder sig Alvard. Borgen, 1970.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Fodboldenglen. Tiderne Skifter, 1979.

Essays

Nielsen, Hans-Jørgen:
’Nielsen’ og den hvide verden. Borgen, 1968.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Billeder fra en verden i bevægelse. Tiderne Skifter, 1980.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Den fraktale boogie. Tiderne Skifter, 1991.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Verden i stykker. Tiderne Skifter, 1992.

Andre udgivelser

Nielsen, Hans-Jørgen:
vedr. visse foreteelser. Borgen, 1967.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Eksempler. En generationsantologi. Borgen, 1968.
Nielsen, Hans-Jørgen:
diletariatets proktatur .. .. Borgen, 1969.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Oprøret i Kronstadt. Bibliotek Rhodos, 1973. Dokumentsamling, sammen med Niels Brunse.
Nielsen, Hans-Jørgen:
Efter den fjerde whisky trak han pistolen. Ræsonnerede historier. Tiderne Skifter, 1982.

Om Hans-Jørgen Nielsen.

Hejlskov-Larsen, Steffen:
Systemdigtningen. Modernismens tredje fase. 1971
Albertsen, Leif Ludwig:
Om Hans Jørgen Nielsen: ’Jordarbejder, fire stykker om naturen’. 1976 I: Analyser af moderne dansk lyrik, s. 363-380.
Mogensen, John:
Tressernes karneval er pludselig forbi. Om Hans-Jørgen Nielsens Fodboldenglen. 1981 I: Karneval 81, s. 11-40.
Kyndrup, Morten:
Æstetik og litteratur. ’’Fodboldenglen’’, dens modtagelse og æstetik. 1982
Rønning, Helge:
Hans-Jørgen Nielsen. 1982 I: Danske digtere i det 20. århundrede. 3. udg. Bind 5.
Behrendt, Poul:
Bissen og dullen. 1984
Beck, Steen:
Tegntyderen fra Amager. 1992 I: Spring 1, 1992, s. 52-67.
Gleerup, Jørgen:
FF: åbenbaringernes ophavsmænd. 1999 I: Læsninger i dansk litteratur. Femte bind 1970-2000, side 38-54.
Borup, Anne:
En playmaker i aktion. 1999 I: Historier om nyere nordisk litteratur og kunst.
Ørum, Tania (red.):
Portræt af et forfatterskab. Hans-Jørgen Nielsen. 2000
Bukdahl, Lars:
Hans-Jørgen Nielsen. 2001 I: Danske digtere i det 20. århundrede. 4. udg. Bind 2.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Hans-Jørgen Nielsen