Den hundredårige som kravlede ud ad vinduet og forsvandt

Citat
“Apropos at miste humøret, så var det lige netop, hvad anklager Ranelid var ved at gøre. Her sad han og prøvede at få saglige oplysninger ud af en hundredårig, der påstod, at han havde mødt Franco, Truman, Mao Tse-tung og Churchill. Men anklager Ranelids mistede humør bekymrede ikke Allan. Tværtimod, faktisk. Så han snakkede videre.”
“Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt”, s. 324.

I den lange titel til Jonas Jonassons debutroman “Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvandt” fra 2009 (“Den hundredårige som kravlede ud ad vinduet og forsvandt”, 2010) findes faktisk allerede en beskrivelse af romanens handling.

Den svenske pensionist Allan Karlsson klatrer få timer før fejringen af sin 100 års fødselsdag ud af vinduet fra det plejehjem, hvor han er blevet installeret få måneder forinden. Romanen udfolder sig herefter i to fortællermæssige spor.

Dels hører man om den hundredåriges flugt gennem Sverige. Gennem en række tilfældigheder ender Allan Karlsson med en kuffert med mange millioner svenske kroner, mens han bliver forfulgt af både en gangsterbande og det svenske politi. Undervejs på denne rejse møder Allan en række sælsomme personer samt en elefant, som alle gør ham følgeskab på hans videre færd.

Bogens andet – og sidemæssigt mest fyldigt repræsenterede spor – handler om Allans historie gennem hans hundredårige liv. Bogens hovedperson er født i 1905, og hans livsforløb bliver derfor også en kronologisk gennemgang af det tyvende århundredes historie. Indledningsvis iagttager Allan Første Verdenskrig fra Sverige, mens han arbejder som stikirenddreng for sprængstofsfabrikanten Nitroglycerin AB. Her udvikler han et usædvanligt talent for at lave sprængfarlige kemiske cocktails, en evne som bliver afgørende for resten af hans livsforløb.

29988897

Allan Karlsson bliver i Jonassons fortælling langt mere end en passiv iagttager af det tyvende århundredes udvikling, men derimod en væsentlig aktør i stort set samtlige århundredets væsentlige historiske udviklinger. Han bliver i en ung alder forsøgsperson i den raceforskning, som senere danner grundlaget for Hitlers raceideologiske verdenskrig. Denne krig iagttager Allan fra USA, hvor han ved en tilfældighed leverer det afgørende element til udviklingen af atombomben. En viden som han ved endnu en tilfældighed kommer til at videregive til russerne under Den Kolde Krig. Og i de efterfølgende år formår Allan i en rolle som amerikansk agent i USA at udøve en afgørende rolle for det indbyrdes forhold mellem de to stormagter.

Således forbindes den moderne historie gradvist med Allan Karlsons egen. Allan når gennem sin gode forståelse af sprængstoffer blandt andet at kæmpe på begge sider af den spanske borgerkrig og Den Kolde Krig. Han oplever de omskiftelige år i Irans historie og ender med både at deltage i og afværge et attentatforsøg på Winston Churchill. Allan møder derfor også en række af den moderne histories hovedpersoner – ofte under indtagelse af drikkevarer. Franco, Stalin, Mao, tre amerikanske præsidenter og Albert Einsteins lidet intelligente halvbror hører til de skikkelser, hvis veje krydser den for offentligheden ukendte svenske sprængstofsekspert.

Ved at placere den politisk uinteresserede Allan Karlsson i den nyere histories brændpunkter får man et oprids af de ideologiske kampe, som har præget det tyvende århundrede. Netop fordi Allan ikke har nogen interesse i hverken kommunisme, fascisme eller kapitalisme, kan han gå fordomsfrit til en række af den moderne histories nøglepersoner.

“Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt” er en feel-good-roman, som samtidig leverer en ironisk kritik til de moderne ideologiske kampe. Få personer bliver fremstillet som decideret onde mennesker – de er mere ofre for de magtkampe, som i Allans optik fremstår tåbelige. Her bliver historiske skurke som Josef Stalin og Kim Jung Il (sidstnævnte græder som barn på Allans skød) fremstillet som temperamentsfulde og indskrænkede tåber, der i bund og grund ikke er værre end den forfærdelige plejehjemsforstander, mod hvem Allan udkæmper sin sidste store kamp i bogen.