Introduktion

Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

"Hvorfor rejste vi i årevis, hvorfor kunne vi aldrig blive færdige med at gå rundt om os selv, inden vi fandt leje," spørger Johannes V. Jensen i digtet Hverdagene, og netop dialogen mellem rodløshed og rodbundethed udgør den produktive kerne i hans forfatterskab.

I dets første fase møder vi unge helte med en voldsom, men forgæves higen efter det absolutte - og med store problemer med at slå rødder i en verden under forandring.

I den anden fase arbejder Jensen i høj grad med menneskers forbindelse til og forbundethed med deres omgivelser. De to temaer er vævet ind i hinanden og fremstår hele tiden i dialogisk konflikt.

Derfor er rejsen med dens udlængsel og hjemve et yndet motiv i forfatterskabet og en genkommende begivenhed i digterens liv. Få samtidige forfattere rejste så langt og så ofte som Jensen. Og hver gang bragte han sig selv mere tilbage, som det hedder i ovennævnte digt.