Kilder citeret i portrættet

Artiklel

van der Hagen, A.:
En torpedo under arken, i ”Dialoger 2”, 1996.