Monte Lema

Citat
”Jeg har i mange år jagtet det ube-
hjælpsomme, det uvirtuose, det
klodsede, det for-meget. Alle mine
bøger indeholder afsnit, som jeg
bevidst har gjort ’forkerte’, for ’sentimen-
tale, for ’grimme’. Det uspiselige. (…)
Nu disse ’sonetter’”.
”Monte Lema”, s. 60.

At Pablo Llambías er en forfatter med hang til kunstnerisk og genreoverskridende litteratur kommer også til udtryk i hans udgivelse fra 2011, ”Monte Lema”, som er den første af tre sonetbøger. Denne gang er der tale om en musikledsaget digtsamling, hvis tekster er en slags dagbogsoptegnelser sat op som sonetter. ”Privat rod i sonettens sirlige form”, som en anmelder har betegnet det.

Samlingen indeholder omkring 400 sonetter, der, som den klassiske sonetform tilskriver, hver består af 14 vers med 10-11 stavelser i hvert vers. Der er dog begrænset metrik og kun få rim og metaforer i Llambías’ sonetter men masser af rytme og enjambement – det vil sige ord eller sætninger, der deles over af verseskift.

Bogen består af tre dele: ”Poetik”, ”Angst” og ”L”. Mens den første del er læsninger af og refleksioner over litteratur og tekst, omhandler samlingens anden og tredje del henholdsvis fortællerens behandling for sin angstdiagnose og hans kæresterier med sygeplejersken L.

28984251

De tematiske omdrejningspunkter i bogen er således kunsten, angsten og kærligheden. Bogen er en nutidig skildring af en mands liv som far, forfatter, kæreste og lærer med tydelige referencer til Llambías’ eget liv.

Selve teksten undersøger, om der overhovedet er tale om en litterær tekst, hvilket Llambías også selv fremhæver som en væsentlig pointe: ”Jeg vil gerne lave en bog, der er på kanten af, hvad litteratur overhovedet er. Noget der diskuterer, hvad litteratur er (…) Jeg vil gerne behandle mig selv på flere planer. Som skrivende, som menneske. Mig selv som…tilfælde”. (Trisse Gejl: Et forsøg på at komme tæt på ærligheden. Information, 2011-10-14). Llambías understreger, at han har tilstræbt en stor grad af ærlighed i teksten, hvilket dog også er en illusion, der er fremstillet, i og med at der er tale om tekst.

Llambías har allieret sig med jazz- og electronicamusikerne Thor Madsen og Anders Hentze i det musikalske kollektiv Wazzabi i forbindelse med ”Monte Lema”. De tre har optrådt sammen de seneste 10 år med deres blanding af ord og musik. I ”Monte Lema” er 26 af bogens tekster udvalgt til en medfølgende cd, hvor Llambías og duoen medvirker.