Barndommen

"Al maden skulle for eksempel velsignes inden man gik i gang med at spise. Jeg var ved at blive idiot. Regler mig her og regler mig der. Det er nok derfor, at jeg i dag ikke kan holde ud, at nogen siger til mig, hvad der er forbudt og ikke forbudt, hvad man skal og ikke skal. Tro nu ikke, at jeg havde en forfærdelig barndom. Tværtimod. Jeg elskede mine bedsteforældre. Men løftede beordrende pegefingre? Væk med dem! Jeg bliver syg ved tanken".
(Majbritte Ulrikkeholm til Ekstra Bladet (januar 1994) om sin katolske opvækst)

Hovednøglen til Majbritte Ulrikkeholms mange rum ligger i hendes opvækst, der var fyldt med sociale, politiske og religiøse modsætninger. 7. juli 1964 blev hun i Bramming født ind i en ortodoks katolsk familie. Men forældrene valgte at gå hver til sit, hvilket ikke er velset i den katolske kirke.

Efter skilsmissen overtog bedsteforældrene i Odense opdragelsen af hende og hendes søskende. Hun blev opdraget i den katolske tro - gik blandt andet i katolsk skole - og bedsteforældrene var samtidig overbeviste marxister.

I sin første roman - Ind i min Himmel - fortæller hun, at bedstemoderen gav børnene en medaljon, der på den ene side bar et billede af Den Hellige Jomfru, på den anden side et billede af hammer og segl.

Denne og mange andre modsætninger kombineret med en hverdag fyldt med regler og ritualer lagde grunden til det oprør, der siden definerede de porøse rammer omkring hendes kunstneriske virkefelter.