Hvis sandheden skal frem

Citat
“På hotelbadeværelset kunne Flora se hele sin krop i spejlet, når hun stod i badet. Hun så sig selv med en andens øjne, med Jasons eller Janes øjne, begærlige, erobrende øjne, og blev stolt ved tanken om den lyst, hun kunne få frem i dem. Magt og uro, en stålblank spejling af det begær, som indimellem var ved at få hende selv til at eksplodere.”
“Hvis sandheden skal frem”, s. 107.

Romanen “Hvis sandheden skal frem” udkom i 2013 og er en selvstændig fortsættelse af “Hvad man ikke ved”. Bogen følger Alice og Eric Horns tre børn Marie-Louise, Flora og Martin og deres liv i efterdønningerne af ungdomsoprøret og kvindefrigørelsen, som “Hvad man ikke ved” skildrede.

Handlingen foregår i årene 1975 til 1992, og Flora er omdrejningspunkt i romanen. Hun er i begyndelsen af romanen 16 år og lige flyttet ind i et kollektiv, mens hendes far Eric er taget på selvrealiseringstur til Indien med den 12-årige lillebror Martin. Den pæne, forsigtige storesøster Marie-Loise er alenemor i en lejlighed, som hendes gifte elsker og far til barnet har givet hende.

50718840

Handlingen beskrives skiftevis af Flora, Eric og Floras veninde Rachel, som bor i et kvindekollektiv, og som Eric har haft en affære med. De skiftende synsvinkler giver et nuanceret billede af de problematikker og den virkelighed, de forskellige personer befinder sig i. Det meste af pladsen i romanen tildeles personernes tanker og følelser, så læseren kommer helt ind under huden på karaktererne.

“Hvis sandheden skal frem” skildrer Floras udvikling fra barn til voksen og hendes grænsesøgende og eksperimenterende adfærd i forhold til sex og stoffer. Især beskrives Floras udforskning af seksualiteten detaljeret, med skiftende partnere og gruppesex i kollektivet.

Flora får langt størstedelen af taletiden, og læseren får et grundigt indblik i hendes tanker og følelser i forhold til især sex og kærlighed, men også i forhold til familien, som er præget af moderens selvmord og Erics behov for selvrealisering.

Sproget i romanen er flydende og sanseligt og kendetegnet ved mange dialoger og en forholdsvis stor brug af sproglige billeder. Kombinationen af de mange dialoger og indblikket i personernes tanker giver læseren et helstøbt billede af personerne, fordi man så at sige ser personerne både udefra – via det, de siger – og indefra.

De overordnede temaer i “Hvis sandheden skal frem” er seksualitet, forholdene mellem kønnene og idealer. Romanen sættes spørgsmålstegn ved det frigjorte livssyn, som prægede halvfjerdserne, og skildrer nuanceret både gevinster og konsekvenser ved perioden.