Baggrund

Citat
“Det var ikke sandt at afgrænsning betød at man skulle isolere sig og mure sig inde som i en indre fæstning. Det det kom an på var noget helt andet: at man, når de andre fandt ud af det, roligt og frygtløst stod ved det man inderst inde var. Og det forekom Perlmann at denne indsigt også var nøglen til det eftertragtede nærvær der ellers bestandigt var forblevet så uhåndgribeligt og flygtigt som en luftspejling.”
“Perlmanns fortielser”, s. 454.

Pascal Mercier er et forfatterpseudonym for Peter Bieri, som blev født den 23. juni 1944 i Bern i Schweiz. Her trådte han ligeledes sine barnesko, ligesom han gik i grundskole og gymnasiet i Bern. Om sin opvækst fortæller han: “Jeg voksede op i et meget småborgerligt hjem. Men jeg havde meget tidligt den fornemmelse, at den slags liv slet ikke var noget for mig, jeg ville så at sige leve et vigtigt liv. Så da en tysklærer på det gymnasium, hvor jeg gik, begyndte at tale om Spinoza, Schopenhauer og så videre, kastede jeg mig også over disse filosoffer. Jeg læste med en vis fanatisme deres tekster. Jeg forstod dem delvist ikke, men jeg læste dem.” (Anton Geist: “Når vi lever vores liv som mennesker”. Information, 2008-07-03). Denne interesse forfulgte Peter Bieri, da han skulle finde sin videre vej i livet. Han læste således filosofi, klassisk filologi og indologi på universitetet i London og Heidelberg. Især tidsbegrebet optog ham, og han beskæftigede sig indædt med tidserfaringer. Da han fik sin doktorgrad i filosofi, blev han ansat som forskningsassistent på universitetet i Heidelberg. Han arbejdede især med tænkningens filosofi, filosofisk psykologi, erkendelsesteori og moralfilosofi. Fra 1990 til 1993 var han ansat som professor ved Philipps-Universität i Marburg, hvorefter han indtog en lærestol som professor i analytisk filosofi på Freie Universität i Berlin, indtil han helt droppede sin akademiske karriere i 2007.

Når Pascal Mercier bliver spurgt, hvordan han fandt på at skrive romaner i stedet for videnskabelige afhandlinger, forklarer han: “Oprindelig skyldtes det en følelse af, at det akademiske liv, jeg levede, ikke var nok. Det er fuldt af ritualer og regler, man lærer at skrive på en bestemt måde, man lærer en rutine. To-tre år efter at jeg fik mit første professorat, følte jeg i stigende grad: hvad laver jeg her? Det var i hvert fald ikke hele det liv, jeg havde lyst til at leve. En del af mit jeg var drømmende.” (Peter Wivel: “Nøglen til succes”. Politiken, 2007-05-12). Derfor begyndte Bieri at udfolde sit forfatter alterego, og i 1995 udkom hans første værk “Perlmanns Schweigen”, der i 2008 udkom på dansk med titlen “Perlmanns fortielser”. Siden er det blevet til to yderligere romaner og en novellesamling, hvoraf  romanerne “Nattog til Lissabon” og "Lea" er oversat til dansk.