Mands Himmerig

Citat
”Han havde i de sidste Dage undertiden kunnet gribes af Lede ved den hele Blækkrig og sin egen Delagtighed i den. Der kunde overkomme ham en fortvivlet Lyst til at stryge alle disse Papirer ned paa Gulvet og flygte bort fra al det slimede Giftkryb, han maatte slaas med, bort ogsaa fra Dagligstue-Klammer og Kvindejammer, op til en eller anden øde Fjeldegn højt i Nord for at leve der fri og ubunden som Nybygger – i ærlig Kamp mod Ulv og Jærv og Bjørn. Men han var smeddet til sin Hundevagt som Galejslaven til sin Jernkugle. Der var ingen Haab om Redning for ham, før han segnede.”


”Mands Himmerig”, s. 213.

Det er svært ikke at se ”Lykke-Per” og ”De dødes rige” som kulminationen på Henrik Pontoppidans forfatterskab, og flere store romaner i den kaliber blev det heller ikke til, før han døde i 1943. Pontoppidan stoppede dog ikke med at skrive, og han forblev interesseret i at skildre sin samtid og de idemæssige brydninger i den nære, historiske fortid. Mands Himmerig” fra 1927 hører således til det sene forfatterskab, og selvom den ikke giver de store værkers brede vue ud over det danske samfund, er den alligevel en interessant lille kondensering af en potent åndelig fejde.

Dramaet udspilles denne gang i redaktionslokalerne, og Pontoppidan har altså valgt et af Det moderne gennembruds klassiske arnesteder, avisen, som sit miljø. Den store, progressive avis ”Friheden” skal have ny chefredaktør, og den polemiske og slagkraftige Niels Thorsen er det oplagte valg. Imidlertid bliver han forbigået ved en listig politisk rævekage, og bladet overtages af en inkompetent og overfladisk redaktion, mens Niels Thorsen i stedet bliver hvervet til den borgerligt konservative avis ”Døgnet”, hvorfra han med pennen som bøddeløkse hamrer løs på den tomme idealisme hos de radikale fritænkere blandt modstanderne.

50896889

Tonen skærpes, efterhånden som Europa bevæger sig mod 1. Verdenskrigs udbrud i 1914, og Niels Thorsen agiterer hidsigt for at lade den danske ungdom kaste sig ud i kampen. Sådan går det som bekendt ikke, og Danmark formår at holde sig neutralt og undgå konflikt med den store nabo i syd. Danmarks neutralitet bliver nådesstødet for Niels Thorsen, der er overbevist om nødvendigheden af en krig for det danske folks fremtid.

Som Pontoppidans andre romaner er også ”Mands Himmerig” fuld af kontraster og tvetydigheder. Dommen er ikke mild over de radikale pacifister op til 1. Verdenskrig, og demokratiet virker til at have spillet fallit på det åndelige område. De ledende poster er besat af vindingssyge charlataner, og den frie presse er dekadent forfalden til kulørt underholdning og leflen for laveste fællesnævner. Omvendt går Niels Thorsen jo netop til grunde i sin halvlatterlige kamp mod den åndelige sløvhed.