Baggrund

Citat
“(…) han pruster og stønner, kroppen kan ikke finde ro, det hele er i opløsning, fedtet flyder rundt i ham, lungerne udvider alveolerne, hjertet kæmper omkranset af fedt, Lars’ hjerte er i knibe, og uden for Lars begynder regnen så småt, først som en duft, en sød tordenduft, der får Lars’ øjne til at udvide sig, søge efter læ, men der er ikke læ her, her er ingen huse, lukket militæranlæg, indhegnet, sammenfaldent, tilgroet, anløbent, og pludselig kan Lars ikke finde mening i det, hvad laver han her (…)”

“Arvingen”, s. 87.

Vagn Remme er født og opvokset i Hvam Mejeriby i udkanten af Holstebro. I 1992 afsluttede han en uddannelse som glarmester, et erhverv han i nogle år beskæftigede sig med i Århus. Efterfølgende tog han en hf-eksamen med henblik på at blive maskinmester, en plan der dog aldrig blev til noget. I 1998 tog Vagn Remme i stedet på en længere cykelrejse, der førte ham rundt i Europa og Mellemøsten.

Den lange cykelrejse, som spiller en ikke uvæsentlig rolle i Remmes egentlige romandebut “Arvingen”, gav anledning til en fundamental kursændring, og da han i 1999 vendte tilbage, stod det ham klart, at det var litteraturen, det handlede om, og han lod sig indskrive på Litteraturvidenskab ved Københavns universitet. Remme begyndte i 2000 at få udgivet digte og noveller i diverse litterære tidsskrifter, blandt andet under pseudonymet Lars Hvam. En stor del af disse hans første udgivelser blev udgivet på forlaget Bændelormen, som Vagn Remme selv har været drivkraften bag. Forlaget fungerer som et kunstnerfællesskab, hvor forfattere selv betaler udgivelsesomkostningerne, men kan få redaktionel og administrativ assistance fra andre forfattere. Vagn Remme har desuden især gjort sig bemærket på oplæsningsscenen med en række litterære aktiviteter, så som Poesibanko og Poetisk Tivoli, hvor interaktionen står centralt og publikum er en meget aktiv del af oplæsningssituationen. Ideen med disse oplæsningsarrangementer er ifølge Vagn Remme et opgør med firsernes helliggørelse af digteren og et forsøg på at flytte fokus fra forståelsen til oplevelsen af poesien.

I 2005 var Vagn Remme med til at starte Forlaget Nord, som han dog trådte ud af igen i 2006.