Vagn Remme

journalist Andreas Tonnesen, iBureauet/Dagbladet Information. 2007. Blå bog og bibliografi opdateret august 2023.
Main image
Remme, Vagn
Foto: POLFOTO

Efter et par år som primus motor for eget forlag og som aktivist i det københavnske litterære undergrundsmiljø har Vagn Remme efter udgivelsen af romanen “Arvingen” for alvor gjort opmærksom på sig selv som forfatter. Og hvad der karakteriserer romanen såvel som de udgivelser, der ligger forud, er en kværnende og manisk sprogstil, hvor høj og lav stil, religiøse ansatser og grotesk komik blandes. Samtidig træder man som læser i selskab med fortælleren med mellemrum ud af fiktionerne, hvorfra der kommenteres med en vis distance, til tider ironisk og metafiktiv og andre gange poetisk og livsklog.

 

136724398

Blå bog

  • Født: 25. juli, 1971, i omegnen af Holstebro.

  • Uddannelse: Uddannelse som glarmester i 1992. Bachelorgrad i litteraturvidenskab ved Københavns universitet Amager.

  • Debut: Bibel cut up – og i Johannes, 2003. Digtsamling,

  • Litteraturpriser: Ingen oplyst.

  • Seneste udgivelse: Fra hinanden. EM, 2023. Noveller.

 

 

 

Artikel type
voksne

Baggrund

“(…) han pruster og stønner, kroppen kan ikke finde ro, det hele er i opløsning, fedtet flyder rundt i ham, lungerne udvider alveolerne, hjertet kæmper omkranset af fedt, Lars’ hjerte er i knibe, og uden for Lars begynder regnen så småt, først som en duft, en sød tordenduft, der får Lars’ øjne til at udvide sig, søge efter læ, men der er ikke læ her, her er ingen huse, lukket militæranlæg, indhegnet, sammenfaldent, tilgroet, anløbent, og pludselig kan Lars ikke finde mening i det, hvad laver han her (…)”

“Arvingen”, s. 87.

Vagn Remme er født og opvokset i Hvam Mejeriby i udkanten af Holstebro. I 1992 afsluttede han en uddannelse som glarmester, et erhverv han i nogle år beskæftigede sig med i Århus. Efterfølgende tog han en hf-eksamen med henblik på at blive maskinmester, en plan der dog aldrig blev til noget. I 1998 tog Vagn Remme i stedet på en længere cykelrejse, der førte ham rundt i Europa og Mellemøsten.

Den lange cykelrejse, som spiller en ikke uvæsentlig rolle i Remmes egentlige romandebut “Arvingen”, gav anledning til en fundamental kursændring, og da han i 1999 vendte tilbage, stod det ham klart, at det var litteraturen, det handlede om, og han lod sig indskrive på Litteraturvidenskab ved Københavns universitet. Remme begyndte i 2000 at få udgivet digte og noveller i diverse litterære tidsskrifter, blandt andet under pseudonymet Lars Hvam. En stor del af disse hans første udgivelser blev udgivet på forlaget Bændelormen, som Vagn Remme selv har været drivkraften bag. Forlaget fungerer som et kunstnerfællesskab, hvor forfattere selv betaler udgivelsesomkostningerne, men kan få redaktionel og administrativ assistance fra andre forfattere. Vagn Remme har desuden især gjort sig bemærket på oplæsningsscenen med en række litterære aktiviteter, så som Poesibanko og Poetisk Tivoli, hvor interaktionen står centralt og publikum er en meget aktiv del af oplæsningssituationen. Ideen med disse oplæsningsarrangementer er ifølge Vagn Remme et opgør med firsernes helliggørelse af digteren og et forsøg på at flytte fokus fra forståelsen til oplevelsen af poesien.

I 2005 var Vagn Remme med til at starte Forlaget Nord, som han dog trådte ud af igen i 2006.

Bibel cut up og i Johannes

I 2003 udgave Vagn Remme digtsamlingen “Bibel cut up – og i Johannes” på forlaget Bændelormen. Digtsamlingen består af 20 små, trelinjers digte, der som titlen indikerer, alle består af ellers adskilte brudstykker af tekster fra biblen, der kobles sammen i nye og skæve kombinationer, hvor meningsindholdet i de poetiske udtryk ofte balancerer tæt op ad den totale kortslutning. Dermed gennemspilles den tomhed som også det bibelcitat, der indleder digtsamlingen, tematiserer: “endeløs tomhed sagde prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed.”. Valget af den ultrakorte form, de voldsomt skæve sammensætninger af tekstelementer og den klare fornemmelse, man som læser har af, at tekstbrudstykkerne er skåret ud af en større sammenhæng, giver digtene en mærkværdig humor og peger indirekte på de steder, hvor digtene kommer fra og måske er på vej hen.

Forlægget for digtene, nemlig det arkaisk formanende og patosfyldte religiøse sprog, som biblen repræsenterer, går som et slags sprogligt baggrundstæppe og fortsat inspirationskilde igennem alle Vagn Remmes litterære værker.

“fang dog ræven
min elskede er min
med dig knuser jeg mænd og kvinder” 

Vagn Remme: “Bibel cut up – og i Johannes”