Temaer

Fælles for Jørn Riels fortællinger er beskrivelsen af eksistens i sin essentielle form: De handler om liv eller død og om menneskets ukuelige vilje til at overleve. Naturen er med i Jørn Riels fortællinger som selve det, der skaber menneskets inderste væsen – naturen som opdrager og som formidler af ydmyghed. Sikkert erfaringer Jørn Riel har med sig fra det grønlandske.

Jørn Riels historier – og her især fortællingerne fra Grønland – formidler en drøm eller en utopi om et kollektiv af mennesker, der lever uden nationale grænser og ejendomsret og hvor ansvarligheden er bygget ind i kampen for overlevelse. Henrik Wivel har på LitteraturNet (www.litteraturnet.dk) udbygget denne tanke. Som Jørn Riel selv skriver handler det om, at et menneske ikke bedømmes på sin fysiske styrke eller sine penge, men ”efter sit væsen og sine gerninger”.

Jørn Riels historier er grusomme og ærlige – men det er naturen jo også og menneskene har heller ikke noget at lade hinanden høre. Når naturen stiller meget voldsomme krav om overlevelse lærer mennesket at kende sin begrænsning og kan se døden i øjnene uden frygt eller betingelser – og det er denne accept af livets vilkår, der er Jørn Riels hovedtema.