Om Hans Scherfig

Hans Scherfigs forfatterskab er centralt i dansk litteratur. Dets tidløshed kan blandt andet ses af, at Scherfigs mest kendte roman Det forsømte forår i tiden efter hans død har dannet grundlag for både en filmatisering og en rockmusical. Også Den forsvundne fuldmægtig er filmatiseret.

Gennem det meste af sit liv fungerede Hans Scherfig både som forfatter og maler. Kendte er hans idylliske urskovsbilleder, som synes at danne en kontrast til hans skarpe satiriske forfatterskab. Måske er kontrasten dog ikke så stor.

I malerierne er det ikke den anarkistiske jungle, men en ordnet, paradisisk natur, som skildres - en natur, hvor løven og lammet lever i harmoni. Set i det lys repræsenterer malerierne det sociale ideal, som forfatterskabet slår til lyd for i sin kritik af det borgerlige samfund.

Hans Scherfig var kommunist hele sit voksne liv og en stor beundrer af datidens østeuropæiske styreformer.

Trods det snævre partitilhørsforhold repræsenterer hans forfatterskab en meget bredere samfundskritik, som har bud langt ud over venstrefløjen. Det er ikke mindst derfor, forfatterskabet har holdt sin fulde popularitet efter de kommunistiske styreformers sammenbrud i Østeuropa.

Hans Scherfigs litterære produktion spænder meget vidt; han har skrevet romaner, noveller, rejsebeskrivelser, essays, artikler og meget andet.

Se filmen Fra Brandes til RifbjergFilmcentralen