J.R.R. Tolkien (1892-1974)

I en alder af blot 28 bliver Tolkien i 1920 ansat ved universitetet i Leeds, og fem år senere bliver han professor i Oxford. Herefter sker der, bortset fra hans to romaner og hvad deraf følger, ingen ydre begivenheder af betydning i hans liv, der udelukkende er helliget tre ting: en harmonisk familie med hustruen Edith og deres efterhånden fire børn, hans universitetskarriere, og hans fritidsskriverier.

Det er derfor alle traditionelle biografier om ham dels bliver kedelige, dels alle på dette tidspunkt går over til i primært at diskutere hans litterære produktion. For uanset at han forbliver fritidsforfatter, bliver det fortællingerne og konstruktionen af det enorme mytologiske univers de foregår i, der mere og mere opfylder hans liv. Dramaerne i hans liv, som man ud fra en biografisk indfaldsvinkel godt kan finde en del kilder til hans fortællinger i, har fundet sted forinden. De skal til gengæld ikke undervurderes.

Tolkien bliver født i 1892 i Bloemfontein i Sydafrika, der på dette tidspunkt endnu er engelsk koloni. Hans far, en bankfunktionær, dør imidlertid da Tolkien kun er fire, hvorefter hans mor flytter tilbage til England med John og hans bror.

Men i det omfang der ligger personlige oplevelser bag den stemning af en tabt harmonisk verden, eller i hvert fald en verden der er ved at forsvinde, som gennemsyrer begge hans romaner, handler det ikke kun om Sydafrika. Det handler også om den tid, Tolkien senere som stor dreng tilbringer i landlig idyl lige uden for Birmingham, der allerede på dette tidspunkt er en brølende industriby.

Da Tolkien er 13 år gammel, dør også moderen, og det er næppe tilfældigt at så mange af hans romanpersoner er forældreløse. Heller ikke, at de typisk også i andre henseender er outsidere: ved hjemkomsten til England er moderen konverteret til katolicismen, blandt andet med den umiddelbare følge at hendes øvrige familie slår hånden af hende. Tolkien bliver af samme grund opdraget katolsk, og forbliver troende katolik hele livet. Til gengæld skyldes det også en nærtstående katolsk præsts indflydelse, at der går adskillige år fra Tolkien som purung møder sin Edith, til de endelig kunne blive gift – ikke for ingenting bliver årlange forlovelser reglen snarere end undtagelsen i hans fortællinger.

Endelig er der 1. verdenskrig. I forordet til den 2. udgave af Ringenes Herre skriver Tolkien selv om, hvordan han her mistede så godt som alle sine ungdomsvenner, og uanset at han kun nåede at være aktiv soldat i få måneder – dog inklusive slaget ved Somme – er man ved læsning af slagscenerne i hans romaner ikke i tvivl om, at de grusomheder og den uoprettelige sorg der skildres, er selvoplevet.