Introduktion

Göran Tunström (født 1937) er præstesøn og tilbragte de første 12 år af sit liv - indtil farens død - i Sunne præstegård i Värmland. Efter en vanskelig pubertet med følelsesmæssig isolation, depression og selvmordsforsøg, der også medførte et kortere ophold på et psykiatrisk hospital, fik han som 21-årig udgivet sin første digtsamling Inringning (1958, uoversat).

Tunström er en fornem lyriker med en lang række digtsamlinger bag sig. Den seneste samling, Sorgesånger (uoversat), der kom i 1980 er således Tunströms tiende. Hertil kommer et betydeligt antal romaner, radiospil, skuespil og rejseskildringer, i alt omkring 30 værker. Kun fire af disse værker er oversat til dansk: Nemlig Ørkenbrevet (1979, dansk 1985), Juleoratoriet (1983, dansk 1984) Indien - en vinterrejse (1984, dansk 1987) og Tyven (1986, dansk 1987). To skuespil er blevet opført i Danmark: Forestilling om Gud i 1987 og Chang Eng i 1989.

Tunström er litterær selvbiograf. Interessen for og indsigten i såvel musikkens som sindssygdommens verden er stor og vedkommende. De personlige erfaringer og konflikter fortælles i stadig nye bearbejdninger igennem hele forfatterskabet, hvis psykologiske nøgle er fadertabet, og altdominerende tema er de spørgsmål, som dette tab har afstedkommet i Tunströms personlige, kunstneriske og dermed religiøse udvikling.

Allerede i debutroman Karantän (1961, uoversat) anslås disse eksistentielle grundtemaer, og de løber som en rivende strøm under Tunströms utroligt livsduelige, undertiden næsten barokke fortællestil gennem alle senere romaner.

Tunström har sin hjemstavn, Värmland, fælles med Selma Lagerlöf og føler sig såvel i slægt med som i gæld til hende, såvel som til de store sydamerikanske fabulanter. Et slægtskab, der tydeligt opleves i de eventyrligt-fantastiske romaner Familjeliv. En berättelse från Tobobac (1964, uoversat) og Stormunnens bön (1974, uoversat) der begge foregår i frit opfundne sydamerikanske(?) lokaliteter.

At Tunström også har forsøgt sig i krimi-genren ses af den lille sommerspøg, Hallonfallet (1974, uoversat), som oprindeligt blev udgivet under pseudonymet Poul Badura Mörk.