Kristinas tavshed

Citat
“Det kan ikke forklares. Det forstår jeg nu. Tingene er som tingene er. Jeg forstod knap selv, hvorfor jeg netop efter julefrokosten fik en sådan kolossal lyst, en lyst der blev større og større. Og i stedet for at forsvinde og gå i sig selv igen, som den plejede, når den havde fyldt mig helt, fandt den noget uden for mig selv at fortsætte i.”
“Kristinas tavshed”, s. 231.

Robert Zola Christensen debuterede i 1997 med romanen ”Kristinas tavshed”, som er inddelt i 33 dele, der hver bærer en dato fra den 23. juni til den 29. juli 1990. Romanen har som sådan karakter af dagbog, og optegnelserne gøres af den yngre pædagog Johan, der befinder sig i et selvvalgt eksil på Island.

I de datomærkede optegnelser fortæller Johan om nogle begivenheder, der i udgangspunktet ligger et par år tilbage, men som på uhyggelig vis også har forbindelse til Johans barndom. Johan har allerede som 26-årig fået hvervet som forstander på en institution for udviklingshæmmede og har således gjort lynkarriere i en gren af behandlingssektoren, der netop i de år, romanen foregår i, er ved at blive forvandlet fra gammeldags opbevaring af ‘idioter’ på dertil indrettede anstalter til moderne pædagogisk motiveret behandling og aktivering.

Den samvittighedsplagede Johan kommer i løbet af de 33 optegnelser i et alvorstungt, patosfyldt sprog tættere og tættere på at sætte ord på den skelsættende begivenhed, der har ført ham alene til Island og tvunget ham, fornemmer man, til skrivemaskinen for at bearbejde sin brøde.

21812781

Johan bliver i begyndelsen af sin forstandertid af forskellige grunde tvunget til at ansætte den mystiske Erik, som han kender særdeles indgående fra barndommen, hvor de to var naboer i drengeårene, indtil den islandske Erik som teenager rejser tilbage til sit fødested med sine forældre. Johan fortæller detaljeret om den mareridtsagtige besættelse, som han allerede dengang havde af Erik, og langsomt afsløres det, hvordan begivenhederne i barneårene har givet Johan varige ar på sjælen. Erik, der som en skygge følger Johan i selv de mest intime afkroge af hans families liv, bliver vidne til Johans moders tiltagende psykiske sygdom, og et fordækt og incestuøst forhold mellem de to antydes.

Som voksne kolleger på anstalten tiltrækkes den dæmoniske Erik og den stadig mere utilregnelige Johan begge af den udviklingshæmmede beboer Kristina, og det er denne tiltræknings konsekvenser, Johan langsomt afslører. Igennem de 33 afsnit afslører Johan mere og mere af sit forhold til Kristina, og snart står det klart, at noget er helt galt med jeg-fortællerens moralske dømmekraft.

”Kristinas tavshed” er en art thriller, hvor gerningsmanden langsomt og terapeutisk afslører sig selv. Derudover er romanen en form for dobbeltgængerfortælling i den forstand, at Eriks indflydelse på Johans gøren og laden kan læses som Johans desperate bearbejdning af sit eget sinds og sin egen seksualitets afkroge.