Saturns Ringe

Citat
”Over hver eneste ny ting hviler allerede tilintetgørelsens skygge. For beretningen om hvert eneste individ, om hver eneste sociale orden, ja, om den ganske verden, beskriver ikke en bestandigt ekspanderende og stadig mere vidunderlig bue, men følger snarere en bane der, når først middagshøjden er nået, uvægerligt fører ned i mørket”.
”Saturns Ringe”, s. 31.

I august 1992 begiver Sebald sig ud på en længere vandringsrejse i Suffolk, England. ”Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfart” fra 1995 (”Saturns Ringe”, 2011) er beretningen om denne vandring, der ikke begrænser sig til forfatterens egen tur rundt i de engelske landskaber, men også fortællingen selv vandrer gennem historiske perioder, krydser geografiske grænser og videnskabelige og kulturelle teorier og tanker.

I romanen følger læseren en anonym fortæller, der beskriver de steder og personer, han møder. Fiktion og virkelighed blandes sammen i lange sætningskonstruktioner. Sort/hvide fotografier indgår helt konkret også i romanen. Historiske personligheder indtager en gentagende rolle, og beskrivelser af natur og historier, der knytter sig til de konkrete steder, som fortælleren vandrer igennem, smelter sammen og afføder nye karakterer og erindringer om begivenheder og steder.

28972822

Der er ingen fortællemæssig rød tråd i Sebalds roman, men snarere et fletværk af beskrivelser og informationer, der – ligesom silkeormene i bogens sidste kapitel – formerer sig og ændrer fortællingen. Saturns ringe (jf. titlen) synes at være et billede på, hvordan vores egen historie altid er indkapslet og påvirket af små og store fortællinger og begivenheder. Planetens ringe består af krystaller og meteoritpartikler fra en måske tidligere måne, som blev ødelagt, da den kom for tæt på planeten. Ligeledes drager den store historiske fortælling de små levede erfaringer tæt til sig, opsluger dem eller ødelægger dem.

Sebalds labyrintiske fortælling er en eller flere fortællinger om melankoliens og forfaldets indtog i en moderne verden – eksempelvis fortællingen om herresædet Somerleyton Hall i England og om hvordan forskellige generationer påvirkede deres omgivelser. Langsomt siver fortællingen ud i et større og større perspektiv uden at forlade detaljen. Og når historien rekonstrueres er det set gennem fortvivlelsens blik. ”Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfart” synes at være en arkivarisk gennemgang af, hvordan mennesker, natur og kultur har påvirket hinanden. Det bliver klart, at det nære og det fremmede, det genkendelige og aparte er to sider af samme mønt. Luftkrig, nazister, Kinas handel med resten af verden samt fiskens biologi og silkeormene skrues sammen i en fortælling om civilisationens storhed og forfald.