Bibliografi

Udgivet på japansk

Tawada, Yoko: Anata no iru tokoro dake nanimo nai. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 1987.
Tawada, Yoko: Arufabetto no kizuguchi. Kawade Shobō Shinsha, 1993.
Tawada, Yoko: Seijo densetsu. Ōta Shuppan, 1996.
Tawada, Yoko: Futakuchi otoko. Kawade Shobō Shinsha, 1998.
Tawada, Yoko: Brudgommen var en hund. Forlaget Korridor, 2020. (“Inu muko iri, 1998”). Oversat af Mette Holm.
Tawada, Yoko: Hinagiku no ocha no baai. Shinchōsha, 2000.
Tawada, Yoko: Yōgisha no yakō ressha. Seidosha, 2002.
Tawada, Yoko: Yuki no renshūsei. Shinchōsha, 2011.
Tawada, Yoko: Udsendingen. Forlaget Grif, 2014. (“Kentoushi”, 2014). Oversat af Mette Holm.
Tawada, Yoko: Ōkami ken. I samarbejde med Ikuko Mizokami (illustrator). Ronsosha, 2021.

Udgivet på tysk

Tawada, Yoko: Nur da wo du bist da ist nichts. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 1987.
Tawada, Yoko: Hvor Europa begynder. Forlaget Korridor, 2021. (“Wo Europa anfängt, Konkursbuch”, 1991). Oversat af René Jean Jensen.
Tawada, Yoko: Opium für Ovid: Ein Kopfkissenbuch von 22 Frauen. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2000.
Tawada, Yoko: Das nackte Auge. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2004.
Tawada, Yoko: En isbjørns erindringer. Forlaget Grif, 2018. (“Etüden im Schnee”, 2014). Oversat af René Jean Jensen.
Tawada, Yoko: Paul Celan und der chinesische Engel. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2020.