Flugten til Amerika

Citat
”Konfektrosiner og mandler der gro/ i store duske de hænge/ på træerne sammen, to og to,/ og koste slet ingen penge.”
”Flugten til Amerika”, s. 7.

Et andet kendt digt af Christian Winther er ”Flugten til Amerika”, som blev trykt første gang i digtsamlingen ”Nogle Digte” (1835). Digtet er dog nok bedst kendt fra den selvstændige udgave af teksten, som udkom i 1900 med illustrationer af den danske maler Alfred Schmidt. På forsiden ses et ikonisk billede af en dreng, der med sin lillebror i hånden kigger ned ad vejen, ud mod den store verden. Bogen er en klassiker inden for dansk børnebogslitteratur.

52172381

Digtet består af strofer på hver fire verselinjer med enderimet abab. Hovedpersonen i det fortællende digt er Peter, som i vrede beslutter sig for at flygte til Amerika og overtaler sin lillebror Emil til at tage med. I stedet for skolearbejde, voksne, der skælder ud, og en pige, der har kastet sin kærlighed på en anden, kan man i det fjerne Amerika selv bestemme, om man gider gå i skole, og det ”regner med Limonade”. Nu kan de alle sammen have det så godt – for nu rejser Peter og hans lillebror over til mulighedernes land, som er fuld af guld, chokolade og sukkerkugler. Så kan det være, de alligevel kommer til at savne dem. De to drenge når dog ikke så langt. Deres mor kalder på dem – det er tid til aftensmad. Digtet slutter derfor med, at hovedpersonen ”drukned min sorg og fandt min trøst på bunden af sagosuppen”.

Digtets første vers er ”Dengang jeg var en lille en”, og der er da også tale om en tekst fortalt i tilbageblik. Digtet er bygget op omkring en hjem-ude-hjem-struktur, selv om det kun er i tankerne, at de to drenge bevæger sig ud i verden, væk fra det trygge hjem. Digtet skildrer en udlængsel og et barns fantasifulde forestilling om en paradisisk verden, langt væk fra hverdagens trængsler. Teksten fremstiller barnets følelser og forestillingsverden, men den naive skildring er dog især en dybt ironisk kommentar til datidens billede af Amerika som den nye verden, hvor alt var muligt. I Winthers samtid synes mange voksne at have en næsten lige så naiv forestilling om Amerika, som drengen i digtet.