Kvinde set fra ryggen

Citat
”En barndom fuld af skrækfortællinger om mennesker, skibe og heste, der har mistet livet på grund af strømmen i Grønsund. Det er sådan jeg har det, tænker Ida. Rolig udenpå, men med et hjerte, der trækker som denne strøm. Hvor mon det vil flyde hen?”
”Kvinde set fra ryggen”, s. 18.

I 2021 udkom Jesper Wung-Sungs roman ”Kvinde set fra ryggen”. Den synes båret af et ønske om at gøre bifiguren til hovedperson, om at vise det egentlige menneske bag et malerisk motiv. Det er nemlig kvinden Ida Ilsted, der blev gift med en af Danmarks mest berømte malere, Vilhelm Hammershøi, som Wung-Sung gør til romanens hovedperson og omdrejningspunkt. Hvilken historie får man, hvis man giver stemme til det berømte motiv, men ukendte menneske, den rygvendte kvinde med den blottede nakke?

Den historie bliver både til en periodefortælling om Danmark ved indgangen til det 20. århundrede, om sociale skel og virkeligheder. Ida Ilsted er den simple købmandsdatter, der via sit ægteskab laver en usædvanlig social rejse og skal tumle med en ny og fremmed verden fuld af patriciervillaer, elitær kultur, museer og udlandsrejser. Det er også en kvinderoman, der hævder den i historieskrivningen perifere kvindelige bifigur og gør hendes liv til det spændende og vedkommende centrum for den personbundne fortællers beretning.

38748424

Men mest af alt er det det eksistentielle niveau, der udgør den fortællermæssige drivkraft i Wung-Sungs skildring af Ida Hammershøi. Hun er en skikkelse, der kæmper med at finde og forstå sin plads og rolle i livet. Hun virker på én gang stærk og skrøbelig. Skrøbeligheden hænger sammen med en brors tidlige død og moderens mentale sygdom. Gennem hele romanen kæmper Ida med angsten for, at moderens sindssyge er gået i arv.

Det søgende og usikre præger også de indre linjer i forholdet mellem Vilhelm og Ida Hammershøi. De synes at dele en grundlæggende følelse af at være malplacerede og fremmedgjorte, men de er samtidig ikke rigtig i stand til at kommunikere dette fælles grundvilkår med hinanden.

I slutningen væves et symbolsk lag ind i romanen, som også fungerer som en tolkning af Ida og Vilhelms forhold. I en række kapitler, der skyder sig ind imellem det realistiske og kronologisk fremadskridende hovedspor, møder vi spejlingsfiguren Adi. Hun er på en eventyrlig rejse for at redde sin bror. Det er en historie om selvopofrelse og forhindringer, men netop også om at nå sit mål til trods. Et udsagn hele romanen deler.

SE OGSÅ LÆSEKOMPAS.DK: Bøger, der minder om "Kvinde set fra ryggen"

Videoklip
Jesper Wung-Sung taler om "Kvinde set fra ryggen" med Litteraturformidler Sarah Hvidberg, august 2021.