far-datter-forholdet

Lone Aburas

Indledning

Lone Aburas’ bøger handler om halvkedelige dagligdagsting som at sidde ved kassen i Føtex eller arbejde i en styrelse. Det kedelige er skrevet sjovt og rammende, men i ”Politisk roman” forekommer latteren dog mere grum end hjertelig.