John Fowles

Werner Svendsen. 1989.
Main image
Fowles, John
Foto: POLFOTO

Indledning

Engelsk forfatter.
John Fowles lægger ikke skjul på, at han leger med sin læser og at hans inderste hensigt er at vise illusionernes farligt lokkende magt. John Fowles er en af de store fortællere i moderne engelsk litteratur, en sprogets troldmand, som ved hjælp af elementært spændende og dramatiske historier fører sin læser ind i fantastiske verdener, hvor grænserne mellem virkelighed og illusion tilsyneladende udviskes.

 

21890847

Blå bog

Født: 31. marts 1926, Essex, England.

Død: 5. november 2005, Dorset, England.

Uddannelse: Oxford University. Underviser.

Debut: Offer for en samler, Gyldendal, 1963. (The collector, 1963). Oversætter:  Vagn Grosen.

Priser: Ingen kendte.

Seneste udgivelse: Troldmanden. Gyldendal, 2003. (The magus, 1966). Oversætter:  Niels Brunse. Roman.

Artikel type
voksne

Baggrund

John Fowles er en af de store fortællere i moderne engelsk litteratur, en sprogets troldmand, som ved hjælp af elementært spændende og dramatiske historier fører sin læser ind i fantastiske verdener, hvor grænserne mellem virkelighed og illusion tilsyneladende udviskes.

Men netop kun tilsyneladende, for John Fowles lægger ikke skjul på, at han leger med sin læser og at hans inderste hensigt er at vise illusionernes farligt lokkende magt. Han betjener sig uden blusel af triviallitteraturens velkendte virkemidler og vælger gerne fortællekunstens populæreste genrer som thrilleren, den brede episke roman, kriminalhistorien og guvernanteromanen.

Alligevel er han hver gang overraskende, fordi han spiller på vore vaneforestillinger og forventninger. Nok får vi ofte den lykkelige slutning, vi angler efter, men samtidig tilbyder han os så også en anden slutning ved siden af. Så kan vi selv vælge. Eller han udelader simpelthen en egentlig slutning - han fortæller en historie og lader det være op til læseren selv at gøre den færdig.

John Fowles er født 1926 i England og uddannet ved Oxford med speciale i fransk litteratur. Han førte en rastløs ungdomstilværelse med skiftende lærerjobs, blandt andet i Frankrig og på den lille græske ø Spetsai.

Offer for en samler

37 år gammel debuterede han i 1963 med romanen Offer for en samler.
Ideen til denne psykologiske thriller fik John Fowles, da han i en avis læste om en mand, der havde holdt en pige, han var betaget af, indespærret i 105 dage.

Den ene af bogens to hovedpersoner er den unge spidsborgerlige kontorist Fredrick Clegg, der unddrager sig et forhold til virkeligheden ved udadtil underdanigt at adlyde alle ordrer og påbud fra foresatte og myndigheder.

Indadtil opbygger han en fantasiverden, hvor han har magten. Han samler på sommerfugle. Spiddede på nåle og ordnede i systemer repræsenterer de smukke, livløse insekter en virkelighed uden foruroligende overraskelser, en virkelighed han kan beherske. Hans drøm er at få samme forhold til et levende menneske.

En stor tips-gevinst sætter ham i stand til at realisere sin drøm. Han har længe på afstand beundret den unge, smukke kvindelige kunststuderende Miranda, bogens anden hovedperson. Hun er hans diametrale modsætning, åben over for livet og kunsten, varm, følsom og impulsiv, engageret både æstetisk og politisk. Han kidnapper hende, spærrer hende inde i et komfortabelt udstyret kælderrum, vil give hende alt, undtagen friheden.

Hvordan det videre går, oplever vi dels gennem Cleggs beretning, dels gennem Mirandas dagbogsoptegnelser. Både Clegg og pigen oplever at være magthaver og offer i deres fortvivlede illusionsspil.

Troldmanden

Tre år senere udsendte John Fowles den store roman, som mange fortsat anser for at være hans hovedværk, Troldmanden.

Bogen er, hvad man i gamle dage kaldte en dannelsesroman, en udviklingshistorie, fortællingen om en ung mands kamp for at forstå sit væsens jeg og for at få et frit og sandt forhold til livet.
Men de prøvelser, den unge Oxford-akademiker Nicholas Urfe udsættes for i sin modningsproces, er unægtelig af en anden art end dem, der mødte hovedpersonerne i det 19. århundredes store udviklingsromaner, f.eks. Charles Dickens´ "Store forventninger", en bog John Fowles selv har nævnt som en af sine inspirationskilder.

Man mærker, at der ligger et århundrede mellem dengang og nu, en periode hvor vor viden om menneskesindet er blevet udvidet og revideret i revolutionerende grad. Ikke mindst dybdepsykologen C.G. Jungs studier har øvet en væsentlig indflydelse på John Fowles´ arbejde med denne bog, som han begyndte at skrive på allerede i begyndelsen af 1950´erne. Førsteudgaven udkom i 1966, men John Fowles var ikke tilfreds med resultatet; han blev ved med at omskrive og revidere teksten og udsendte i 1977 en totalt revideret udgave, der ligger til grund for den danske oversættelse.

Nicholas Urfes kamp med sig selv foregår mest på det indre plan. Træt af sit overfladiske liv, sine tilfældige småjobs og tilfældige småforelskelser forlader han England og blive kostskolelærer på en lille græsk ø. Kort før sin afrejse fra England oplever han sin første alvorlige forelskelse i pigen Alison, der virkelig elsker ham, men han er endnu for umoden til at forstå ægte kærlighed og bryder med hende.

På øen kommer Nicholas i forbindelse med en excentrisk rigmand Maurice Conchis og denne mand repræsenterer alt, hvad Nicholas har drømt om af eventyr og mystik. Conchis er herskeren i sit lille univers, han nyder livet, legen, magtudøvelsen som troldmanden i de eventyr, vi alle har hørt om. Sammen med de forførende tvillingesøstre Julie og June, han har boende hos sig, opfører han små amatørskuespil for Nicholas, udsætter ham for practical jokes, aflytter hans samtaler, lyver for ham og skræmmer ham. Ind imellem fortæller Conchis ham sin livshistorie, ofte stærkt dramatiske og handlingsmættende beretninger, hvis svage forhold til sandheden gradvist bliver mere og mere åbenbart for Nicholas.

Det begynder at gå op for ham, at han ikke er tilskuer, men spillets hovedperson og at hensigten er gennem en nøje iscenesat, raffineret forførelse at vise ham illusionernes farlige magt.
I livets skuespil er ingen kun hersker og ingen kun offer. Kun den, der kan føle ægte, er i stand til at leve i sand harmoni med sig selv. Ingen Gud eller troldmand kan hjælpe os. Vi er frie individer og ingen nok så besnærende og dulmende illusioner kan gøre os til hele mennesker. Det kan kun den ægte kærlighed, her repræsenteret ved pigen Alison og med hende genforenes Nicholas til sidst. Om deres forhold bliver af varig karakter, er ved bogens slutning et åbent spørgsmål.

Den franske løjtnants kvinde

Den fransk løjtnants kvinde der udkom i 1969, er - takket være filmatiseringen med Meryl Streep i hovedrollen - blevet John Fowles´ berømteste roman. Den foregår i det victorianske England i årene 1867-69, men man kunne (siger forfatteren) lige så godt kalde den "en science fiction roman om victorianerne, fordi vi ved lige så meget om 2067 som om 1867".

John Fowles er den suveræne fortæller, der ikke søger at bilde os ind, at han lever i det forrige århundrede. Han fortæller historien med vor tids viden og erfaringer, blander dokumentarisk tekstmateriale fra datiden med referencer til nutidspersoner og -begivenheder og lægger ikke skjul på, at de nydelige facader af konveniens og hykleri, som borgerskabet så omhyggeligt byggede op med deres liv for hundrede år siden, efter hans mening stadig står der i dag med samme funktion.

Alligevel er året 1867 ikke tilfældigt valgt; der er tiden for darwinismens frembrud, den revolutionerende nye erkendelse af mennesket som et led i dyrenes kæde. Den unge amatør-naturforsker Sir Charles Smithson er darwinist af overbevisning, men har endnu til gode at erfare om teoriernes sandhed i praksis. Han er en mønster-repræsentant for sin stand, det solide borgerskab med dets egoistiske selvbeskyttelse, bigotteri og dobbeltmoral.

Sir Charles er forlovet med den smukke, rige borgerdatter Ernestina Freeman og både han selv og andre tror, at hans betryggede livsbane er afstukket. Men en dag, da han går tur med sin forlovede i en lille sydengelsk fiskerby, ser han yderst på molen en mørkklædt kvindeskikkelse. Han får at vide, at det er den fattige guvernante Sarah Woodruff, som dag efter dag står der og ser ud over havet mod Frankrig, hvorfra hendes elsker, den franske løjtnant, skal komme tilbage og hente hende. Uanfægtet af den lille bys foragt og sladder venter hun på sin elskede.

Da Sir Charles møder hende ansigt til ansigt, oplever han for første gang at møde et menneske med evnen til ægte kærlighed, blottet for alle falske og tillærte attituder. Fra dette øjeblik er hans liv forvandlet, han erkender hulheden i sin tilværelse og driftssiden i sin egen natur og han bryder sin forlovelse med Ernestina.

Men i mellemtiden er Sarah forsvundet og da han efter tre års søgen genfinder hende, besat af kærlighed, møder han i Sarah en ny tids kvinde, fri og selvstændig og ude af stand til at underordne sig et konventionelt ægteskabs formynderiske krav. Til gengæld er Sir Charles stadig den ægte victorianske mand. "I sin sjæls inderste tilgav han hendes usædelighed, og øjnede de mørke skygger, hvor han selv kunne have snydt den".

Ibenholttårnet

Ibenholttårnet fra 1974 er en novellesamling, der indeholder fem større og mindre nutids-historier samt en gendigtning af den engelske forfatterinde Marie de Frances prosadigt fra det 13. århundrede om ridderen Eliduc og hans kærlighed til to kvinder.

I den lange titelnovelle fortælles om den unge abstrakte maler og kunstkritiker David Williams, som opsøger den gamle naturalistiske mester, den geniale maler Henry Breasley, fordi han vil skrive en bog om ham. Besøget udvikler sig anderledes, end Williams har ventet. Mesteren lever i et virkeliggjort paradis i harmoni med sig selv og med to smukke unge piger. Williams beruses af drømmen om selv at leve et lige så lykkeligt, ukonventionelt liv, men har ikke styrke til frigørelsen.

Han vender hjem til sin borgerlige, konventionelle tilværelse med kone og børn, men anfægtet både i sit syn på livet og kunsten. Den gamle mester har kun foragt tilovers for den abstrakte kunst, Williams stor for, og henviser den til uforståeligheden ryggen havde kunstneren på det grusomste forvrænget samhørigheden med sit publikum; nu malede han for intellekter og teorier, ikke for mennesker. Og værst af alt - ikke for sig selv".

Daniel Martin

Forfatteren betragter selv denne bredt fortalte udviklingsroman fra nutidens England, udgivet 1977, som sin mest personlige bog. Blandt dens kunstnerisk betydeligste afsnit står indledningskapitlernes tydeligt selvbiografiske, stærkt sansede barndomserindringer fra livet på landet i 1930´ernes England.

Daniel Martin er kunstner, en begavet forfatter, der har solgt sig til tidens modestrømninger og den overfladiske succes. Han er rejst til Hollywood, hvor han skriver manuskripter til middelmådige film. En telefonopringning kalder ham tilbage til England til vennen Anthonys Mallorys dødsleje.

Gensynet med England og med Anthonys kone, Jane, som han engang var forelsket i, bringer ham ind i et selvopgør. Han bliver klar over, at han har levet med falske værdibegreber, forblændet af filmverdenens illusionsmættede konventioner. Kun ved igen at forholde sig ærligt til sin kunst og blive en ordets digter kan han få en tilværelse i harmoni med sig selv.

En grille

En grille fra 1985 er John Fowles´ foreløbig seneste roman. Det er en virtuost fortalt kriminalhistorie, elementært spændende, selv om den i og for sig savner både intrige og opklaring. Denne opleves som en slags drøm med abrupte handlingsstumper, situationsbilleder og personer, der træder frem, snart skarpe, snart slørede, for igen at forsvinde.

For John Fowles begyndte arbejdet med bogen da også med et billede: Han så for sig en lille gruppe rejsende til hest på vej op over en bakkekam. Hvem var de? Hvor skulle de hen? Frem af dette billede vokser en magisk besættende fortælling fra det 18. århundredes England, mere præcist 1936.

Kun én af rejseselskabets fem deltagere kender formålet med rejsen: den unge adelsmand Lord -. Han er ledsaget af sin døvstumme tjener Dick og tre personer, han har hyret til turen, alle repræsentanter for det proletariat, hvis langsomt gryende klassebevidsthed murrer her i det før-industrielle England:
skuespilleren Lacy, den walisiske arbejder Jones og den glorværdige luder Fanny.
Selskabet indlogerer sig på en kro; næste morgen findes Dick hængt og den unge adelsmand er forsvundet. Hvad er der sket? Den unge adelsmands far, hertugen af -, engagerer advokaten, mr. Ayscough, til at opklare mysteriet.

Bogen former sig som en retsprotokol, hvori indgår autentiske tekster fra samtiden, en original og ny måde at skrive historie på, perioden anskuet fra en anden vinkel end den, faghistorikere anlægger og ud fra andre forudsætninger end dem, hvormed periodens store åndspersonligheder som Addison, Swift og Johnson beskrev deres tid.

Hvad er sandhed? Det bliver klart, at ingen af rejseselskabets medlemmer er, hvad de har givet sig ud for at være. Og mr. Ayscough er intet ophøjet sandhedsvidne, han er en nidkær, og skarpsindig advokat, men tillige et ægte barn af sin tid med dens konventioner og fordomme. Som bogens heltinde vokser luderen Fanny frem - hun hedder i virkeligheden Rebecca Lee og bliver ved bogens slutning mor til en datter Ann Lee, som blev grundlægger af en af tidens berømteste religiøse sekter, de pietistiske Shakere.

Er hele beretningen en drøm eller har vi her et levendegjort billede af, hvad der foregik i England uden for den virkelighed, historikerne har kunnet vise os? Det må den enkelte læser selv søge svaret på. For John Fowles er læseren en meddigter.

Bibliografi

John Fowles' bøger på dansk

Fowles, John:
Den franske løjtnants kvinde. 1976.
Fowles, John:
En grille. 1987.
Fowles, John:
Ibenholttårnet. 1976.
Fowles, John:
Offer for en samler. 1964.
Fowles, John:
Troldmanden. 1985.
Fowles, John:
Daniel Martin. 1996.

Om John Fowles

Borch, Kirsten:
Identitet og frihed i John Fowles' romaner. Udgivelsesudvalget under Odense Universitets Konsistorium, 1983.
Man har altid én læser (videobånd). Danmarks Radio (Scanner/Henning Brink Productions), 1988.
Rothstein, Arnold:
The narcissistic pursuit of perfection. International Universities Press, cop. 1980
Woodcock, Bruce:
Male mythologies: John Fowles and masculinity. Harvester Press: Barnes & Noble, 1984.
Green Jensen, Bo:
Kæmpen fra Lyme Regis. Weekendavisen, 23. maj 1986.
Kjærstad, Jan:
Romanens store frihet. Vinduet, 1984:04
Cooper, Pamela:
The fictions of John Fowles. Power, creativity, femininity. 1991.
Acheson, James:
John Fowles. London 1998 (99.4 Fowles)
Stephenson, William:
John Fowles. 2003 Writers and their work

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på John Fowles i

Links

Siden er en hyldest til John Fowles fra hengivne fans. Siden indeholder en biografi, samt brugbart materiale specielt om romanen The Magus (Troldmanden) og essaysamlingen Wormholes.
New York Times har samlet deres indlæg om og med John Fowles på denne side. Siden indeholder bl.a. artikler om og af forfatteren, et stort antal boganmeldelser, samt links videre. <br />NB: adgang kræver tilmelding - er gratis og udføres omgående.
Interview og portræt med og om forfatteren.
Kort portrætartikel og links til The Guardians artikler om John Fowles.
God artikel om forfatteren.