jazz

Musik og litteratur

I Viggo Bjerrings blændende litterære AI sci-fi "Verdenshjertet" fra 2021 er der på side 205 et citat af Emil Cioran: "Bortset fra materien er alt musik." I den optik er litteratur musik med ord og tanker.

Claus Høxbroe

Indledning

Hos beatpoeten Claus Høxbroe smelter liv og litteratur sammen i en brusende flod af ord.