naturen og mennesket

Nanna Storr-Hansen

Indledning

I Nanna Storr-Hansens digte undersøges kroppens måder at gå i forbindelse med sine omgivelser på.