Beslægtede forfatterskaber

Jonathan Lethem's forfatterskab tog i begyndelsen afsæt i den tradionelle amerikanske krimi. Store amerikanske krimikoryfæer som Raymond Chandler og Dashiell Hammett udgjorde udgangspunket for Lethems romaner. Men Lethem afholdt sig fra slavisk at følge den amerkanske ”hard-boiled”-krimis traditionelle elementer såsom fordrukne privatdetektiver, fatale kvinder og revolvere i skrivebordsskuffen. I ”Moderløse Brooklyn” twister han krimien ved at lade den Tourette-hæmmede Freakshow føre an i løjerne. Denne skæve tilgang til en ellers veldefineret genre skriver Lethem ind i en litterær tradition, hvor den lidt nedvurderede krimigenre tilføres større litterær ambition.  

I 80'erne omgik forfattere som Paul Auster og Umberto Eco konventionerne for, hvad en krimi kunne byde på. Hos Auster blev genren vredet igennem i hans roman ”By af Glas”, hvor hovedpersonen forsøger at finde mening, som en detektiv ville gøre det, men han roder sig blot længere og længere ned i meningsløsheden og går til sidst til grunde. Hos Eco bliver Sherlock Holmes i ”Rosens navn” vendt på hovedet. Eco han sætter for det første kriminalhistorien i middelalderen, og opdageren William af Baskervilles' (en åbenlys Holmes-reference) skarpe iagtagelsesevne bliver gang på gang udstillet som skarp, men nyttesløs. Jonathan Lethem skriver sig altså ind i en nyere tradition for at blande genrer og tilføre dem nyt liv.

Jonathan Lethem's forkærlighed for at referere og bygge på populærkulturelle fænomener som tegneserier og popmusik viser igen, hvordan han repræsenterer en retning indenfor litteraturen, som ynder at blande det høje med knapt så fine kulturelle udtryk. Siden 80'erne har den såkaldt postmoderne litteratur ladet sine værker opløse skellet mellem høj- og lavkultur ved at lade tegneserier, tv-serier og anden ”trash-kultur” komme til orde i en litterær form. Her kan Jonathan Lethem sammenlignes med den store amerikanske forfatter Thomas Pynchon, der ligesom Lethem stiller spørgsmål ved det litterære snobberis hierarkisering af kulturen.