Lis Andersen

Claus Bundgaard. 1994.
Main image
Andersen, Lis
Foto: Nordfoto / Bjarke Ørsted

Indledning

Nysgerrighed, impulsivitet, tro og kærlighed er nogle af nøgleordene til Lis Andersens brogede forfatterskab, som siden debuten i 1931 er blevet til ca. 50 bøger. Forfatter, globetrotter, fysioterapeut og naturterapeut er de vigtigste titler for dette forfatterportræts hovedperson, men da hun altid har inddraget sine egne livserfaringer i sit virke, er det vigtigt også at kende mennesket Lis Andersen for at tilegne sig hendes forfatterskab.

Blå bog

Født: 15. januar 1918.

Død: 4. oktober 2001.

Uddannelse: Fysioterapeut, 1940.

Debut: Da vi boede på Atlanterhavet i fiskekutteren ”Monsunen”. Gyldendal, 1931.

Litteraturpriser: Ingen kendte.

Seneste udgivelse: Man har spærret mig inde: en bog om hvordan man gør sig fri. Ca’Luna, 1996.

 

 

 

 

Artikel type
voksne

Introduktion

Forfatter, globetrotter, fysioterapeut og naturterapeut er de vigtigste titler for dette forfatterportræts hovedperson, men da hun altid har inddraget sine egne livserfaringer i sit virke, er det vigtigt også at kende mennesket Lis Andersen for at tilegne sig hendes forfatterskab.

Hun blev født d. 15/1 1918 som en ældste af tre søskende. Opvæksten var præget af en kærlig og fri opdragelse, og skolegangen foregik på en friskole oprettet af hendes forældre. Faren var forfatteren og skibsføreren Knud Andersen, som selv har et stort maritimt forfatterskab bag sig, og da Lis Andersen var 11 år, var hun med den øvrige familie på sin første langturssejlads med farens sejlskib "Monsunen".

Som stor pige boede hun nogle år sammen med familien på den kanariske ø Tenerife, men vendte hjem til Danmark, da forældrene blev skilt. Rejsefeberen havde hun dog fået i blodet og tog de efterfølgende år på cykelferie i bl.a. Tyskland og England.

I 1940 bliver hun færdig som sygegymnast, en uddannelse der svarer til vore dages fysioterapeut, og får arbejde på sygehuse rundt om i landet. Efter 2. verdenskrigs ophør arbejder hun som frivillig inden for Fredsvennernes Hjælpearbejde (det senere Mellemfolkeligt Samvirke) og udsendes til Finland og Tyskland. I 1946 bliver hun fast ansat på Stege Sygehus og bliver her de næste 19 år.

En voldsom trafikulykke i 1953, som resulterer i mange alvorlige knoglebrud, bliver Lis Andersens indgang til et af hendes livs og forfatterskabs store temaer - alternativ helbredelse. Som alternativ til sygehusets tilbud om smertestillende midler opsøger hun en række naturlæger bl.a. Axel O. Hansen, Alma Nissen og Julia Vøldan, samtidig med at hun selv uddanner sig inden for forskellige behandlingsteknikker som zoneterapi, venepumpeterapi, samtaleterapi m.m. Skæbnesvanger bliver hendes forbindelse med biokemikeren og naturlægen Otto Ballin, som havde hjulpet hende med at overvinde skaderne efter ulykken og som på et tidspunkt flytter sin praksis til Stege tre dage om ugen. På sygehuset opfordrer Lis Andersen flere patienter med sygdomme, som lægerne har opgivet, til at opsøge Otto Ballin. Da det kommer til sygehusledelsens kendskab, resulterer det i øjeblikkelig fyring af Lis Andersen samt en anklage for kvaksalveri rejst af Sundhedsstyrelsen. Dommen falder efter fem år, hvorefter hun etablerer sig som selvstændig i Vordingborg, hvor hun i 3 årtier ved siden af sit store forfatterskab driver en meget søgt og anerkendt praksis inden for et stort udvalg af den alternative medicins discipliner. Lis Andersen døde i 2001.

Forfatteren Lis Andersen

Nysgerrighed, impulsivitet, tro og kærlighed er nogle af nøgleordene i Lis Andersens brogede forfatterskab, som siden debuten i 1931 foreløbig er blevet til 48 bøger, hvoraf mange er kommet i flere oplag og udgaver, samt et utal af artikler i okkulte og andre alternative tidsskrifter som Psykisk Forum og Ny Tid og Vi.

Den væsentligste del af hendes produktion falder inden for tre hovedkategorier: alternativ sundhed, religion/etik og rejsebeskrivelser.

Rask og glad

Lis Andersens vægtigste og mest søgte litteratur er hendes pionerarbejde inden for det store brogede felt, der sammenfattes som alternativ helse. Hun er ikke opfindsom af egne hjemmelavede kure, men det er hendes fortjeneste som en af de første herhjemme at samle og popularisere et sundhedssyn alternativt fra det offentlige sundhedsvæsen, og hun kommer altså til at stå som en af eksponenterne for den sundheds- og terapibølge, der ruller ind over landet i 70´erne, og som stadig har vind i sejlene.

Hendes første helsebog Bliv rask og glad , er samtidig en af hendes største succeser. Bogen er skrevet umiddelbart efter bruddet med det offentlige sundhedssystem og afspejler hendes vrede og undren over, at lægerne synes at se bort fra det faktum, at en række faktorer ud over den kliniske diagnose har stor indflydelse på helbredstilstanden. Hun bebrejder lægerne, at de symptombehandler i stedet for at forebygge. Dette tema går igen i hendes øvrige helsebogsproduktion, men hun nøjes ikke med at kritisere, hun indsamler og genvurderer en række resultater fra den gamle folkemedicin, alternativ kostvejledning og nye uortodokse behandlingsmetoder.

Bogen har været udgangspunkt for flere af Lis Andersens efterfølgende helsebøger, hvor hun har isoleret en behandlingsform eller et afgrænset sygdomsområdet for at give en grundigere præsentation. En af de teknikker, der lå meget nær hendes oprindelige fysioterapi var zoneterapi, som hun var en af de første til at introducere i Skandinavien. I Håndbog i zoneterapi gennemgår hun den sammenhæng, der synes at være mellem bestemte områder - ikke bare under fødderne men over hele kroppen - og bestemte indre organer.

En anden af Lis Andersens favoritteknikker er venepumpemassage, som knap nok kan kaldes alternativ, da hun benytter sig af det velkendte fænomen, at blodets vej tilbage til hjertet går gennem venerne. Ved at massere de tilhørende muskler stimuleres kredsløbet til afhjælpning af allehånde muskelsmerter og kredsløbsforstyrrelser. Lis Andersen lærte metoden af læge John Olesen, og i bogen Venepumpeterapi demonstreres samtlige massagegreb med hende selv som model.

De forskellige behandlingsmetoder, som Lis Andersen lancerer, er af hendes kritikere ofte udlagt som vægelsind og medløberi, men som en sand holist opfatter hun sygdom som et meget individuelt anliggende, og hun har mange farver på sin palet, når det gælder genoprettelsen af et godt helbred. Derfor har hun også beskæftiget sig meget med psyken og dens sammenhæng med det fysiske legeme. I Her er din chance - hvis du er kørt fast eksemplificeres problematikken med et tilfælde, hvor lang tids ophobet stress kan resultere i kræft eller mavesår, eller det omvendte tilfælde, hvor et brækket ben kan være kroppens måde at fortælle, at sjælen har brug for ro. Samme holdninger videreføres i Dit liv - dit ansvar , hvor mange af psykoterapiens metoder anbefales på linie med samvær med gode venner og andre livskvalitetsforbedrende foranstaltninger.

61.3 Bliv rask og glad - hvordan omlægning af uheldige vaner kan bedre helbred og humør. 1967. Bind 1-2, 4. udgave 1977.

61.54 Erfaringer med zoneterapi - også kaldet Inghams reflex-zonemassage. - 172, 5. udgave 1974. 31 s. (artikler fra Ny tid og Vi).

61.54 Håndbog i zoneterapi - lær at helbrede dig selv og andre for talrige lidelser. - 1974, 5. udgave 1978. 234 s.

61.54 Helbredelse ved tro og tankeenergi - om tankens skabende kraft i helbredelsens tjeneste. - 1874. 248 s.

61.36 Her er din chance - hvis du er kørt fast. - 1978. 411 s.

61.54 Venepumpeterapi - en illustreret vejledning i selvbehandling til at fjerne smerter og fremme kredsløbet. - 1979. 70 s.

61.3 Dit liv - dit ansvar - en hverdag i min praksis. Bind 1-2. - 1980.

13.6 Vore drømme - retningsvisere til et bedre liv. - 1985. 151 s.

61.64 Søvnløshed kan kureres - på sund og naturlig måde. - 1987. 114 s.

61.643 Depression - en folkesygdom. - 1988. 201 s.

61.38 Slank på en anden måde - en håndfuld sjove, enkle og effektive råd for syge og raske, tykke og ... - 1900. 140 s.

61.606 Kræft - en bog om alternative behandlinger. - 1991. 346 s.

61.612 AIDS - fat mod, hjælp til selvhjælp. - 1993. 96 s.

Troen på livet

Ligesom hendes professionelle liv har været præget af nysgerrighed og et stort behov for at afprøve nye områder, har Lis Andersens søgen efter et religiøst ståsted ført hende vidt omkring.

I Du har det i dig selv fortæller hun, hvordan hun med vekslende entusiasme har stiftet bekendtskab med indre mission, scientology, transcendental meditation, mind dynamics og flere andre sekter og plukker lidt her og der.

Basis er imidlertid en glad, åben og udogmatisk kristendom, som hendes mor praktiserede, og i årene 1982-87 skriver hun en række bøger med fokus på, hvordan man lever et aktivt og etisk liv i et næstekærligt fællesskab. Her er hun under indflydelse af tænk positivt bevægelsen, der startede i Amerika med Norman Cousins og siden Louise Hay og Shakti Gawain som de store trendsættere.

Reinkarnation, Sai Baba og mystiske oplevelser er hende ikke fremmed, men kendetegnende for Lis Andersen er det dog, at hun aldrig helt slipper jordforbindelsen. Derved kommer hun til at formulere en lidt diffus men altfavnende trosbekendelse, som deles af hendes mange læsere.

99.4 Andersen, Lis Du har det i dig selv - min åndelige odyssé. - 1976. 184 s.

141.1 Pendulering - til bedre helse og dybere erkendelse. - 1979. 290 s.

15.2 Kommunikation, ja tak - men hvordan. - 1982. 288. s.

15.2 Jeg tror på livet. - 1983. 278 s.

29.4 Min rejse til Sai Baba. - 1983. 269 s.

24 Bøn - kraftkilden for alle - en bog om problemløsninger. - 1984. 341 s.

24.1 Fred i dig selv, fred i verden - Løs dine egne hverdagsproblemer, så kommer verden i lave. - 1985. 45 s.

04.1 Gode ord til hårde tider - redskaber til personlig vækst/samlet af Lis Andersen. - 1986. 235 s.

15.2 Begynd at leve - hop af skinnerne og vælg din egen kurs. - 1987. 153 s.

13.1 Ensomhed - hvordan overvinde den og blive glad igen? - 1989. 226 s.

24 Fyrre dage i ørkenen - indvielse til en livsgerning. - 1992. 64 s.

15.2 At finde sig selv - og hinanden. - 1993. 111 s.

15.2 Veje til et bedre liv. - 1994. 135 s.

Stenbuk på rejse

Den kvantitativt største del af Lis Andersens forfattergerning ligger inden for rejselitteraturen. Lige siden hun som en anden Pippi Langstrømpe svang sig i masterne og besejrede verdenshavene sammen med sin berejste far, har den strabadserende og ofte højst utraditionelle rejseform været hende en kilde til stor fornøjelse og opfyldelse af hendes evige nysgerrighed, som hun med stor begejstring og mindre disciplin har videregivet til sine læsere.

Hun debuterede med en børnebogstrilogi i 1931-37, som fortæller om hendes oplevelser som barn på Atlanter- og Middelhavet og på Tenerife. Det blev starten på en stor rejsebogsproduktion, som naturligt nok ligger tidligt i forfatterskabet.

Lis Andersen har sjældent opsøgt de mest nærliggende rejsemål. Ofte har hun rejst alene og som ekstra kolorit har hun valgt utraditionelle rejseformer enten på cykel gennem England, i kano ned ad Gudenåen eller på bjergvandring i Dolomitterne. Jævnfør hendes astrologiske stjernetegn hører specielt sidstnævnte til hendes yndlings-rejseaktivitet.

Hermed foregriber hun den type rejselitteratur, der mere end at være en guide til det pågældende land bliver en beretning om rejsen som et middel til personlig udvikling og erkendelse. En genre der siden er populariseret eksempelvis af Troels Kløvedal og Hjalte Tin.

Desuden har hun deltaget i tilrettelagte ekspeditioner med eventyreren Jørgen Bitsch til Sydamerika og Himalaya.

40.4 Da vi boede på Atlanterhavet i fiskekutteren "Monsunen" (1) - 1931. 135 s.

48.448 Monsunbørnene paa Tenerife. (2) - 1935. 116 s.

46 Monsunbørnene hjemme i Danmark. (3). - 1937. 100 s.

43 Over stok og sten i England. 1939. 156 s.

45.3 Fra Hedehusene til Jotunheim. - 1941. 149 s.

45.9 Suomis sang - på hjælpearbejde blandt karelske nybyggere. - 1949. 113 s.

40.4 Hjem til Atlanterhavet. - 1950. 142 s. (om Azorerne)

47.5 Tre kættere på pilgrimsfærd. - 1957 s. (Italien)

45.5 Ferie på en vulkanø. - 1966. 189 s. (Island)

48.28 Solopgang over Kina. - 1968. 247 s.

46.6 Hvis vejret tillader - Færøerne til fods og til vands. - 1970. 174 s.

47.57 Dolomitterne Stenbuk på stejle stier - en fodtur i Dolomitterne. - 1972. 158 s.

99.4 Andersen, Lis Hjemme alle vegne - utraditionelle rejser til fods og til søs. - 1975. 168 s. (bl.a. Gudenåen, Grækenland, Tunesien, Bretagne).

47.4 Vagabond i Spanien. - 1976. 166 s.

48.65 Mexico - på opdagelse i eventyrets land. - 1977. 170 s.

48.448 Bjerget jeg omsider besteg. - 1980. 159 s. (Tenerife)

48.83 Mit latinamerikanske eventyr - en nutidsrejse til fortids gåder. - 1981. 204 s. (Peru)

Bibliografi

Rask og glad

Andersen, Lis:
Bliv rask og glad - hvordan omlægning af uheldige vaner kan bedre helbred og humør. 1967. Bind 1-2.
Andersen, Lis:
Erfaringer med zoneterapi - også kaldet Inghams reflex-zonemassage. 1974.
Andersen, Lis:
Håndbog i zoneterapi - lær at helbrede dig selv og andre for talrige lidelser. 1974.
Andersen, Lis:
Helbredelse ved tro og tankeenergi - om tankens skabende kraft i helbredelsens tjeneste. 1974.
Andersen, Lis:
Her er din chance - hvis du er kørt fast. 1978.
Andersen, Lis:
Venepumpeterapi. 1979. - en illustreret vejledning i selvbehandling til at fjerne smerter og fremme kredsløbet.
Andersen, Lis:
Dit liv - dit ansvar - en hverdag i min praksis. 1980. Bind 1-2.
Andersen, Lis:
Vore drømme - retningsvisere til et bedre liv. 1985.
Andersen, Lis:
Søvnløshed kan kureres - på sund og naturlig måde. 1987.
Andersen, Lis:
Depression - en folkesygdom. 1988.
Andersen, Lis:
Slank på en anden måde - en håndfuld sjove, enkle og effektive råd for syge og raske, tykke og ... 1990. *
Andersen, Lis:
Kræft - en bog om alternative behandlinger. 1991.
Andersen, Lis:
AIDS - fat mod, hjælp til selvhjælp. 1993.

Troen på livet

Andersen, Lis:
Du har det i dig selv - min åndelige odyssé. 1976.
Andersen, Lis:
Pendulering - til bedre helse og dybere erkendelse. 1979.
Andersen, Lis:
Kommunikation, ja tak - men hvordan. 1982.
Andersen, Lis:
Jeg tror på livet. 1983.
Andersen, Lis:
Min rejse til Sai Baba. 1983.
Andersen, Lis:
Bøn - kraftkilden for alle - en bog om problemløsninger. 1984.
Andersen, Lis:
Fred i dig selv, fred i verden - Løs dine egne hverdagsproblemer, så kommer verden i lave. 1985.
Andersen, Lis:
Gode ord til hårde tider - redskaber til personlig vækst / samlet af Lis Andersen. 1986.
Andersen, Lis:
Begynd at leve - hop af skinnerne og vælg din egen kurs. 1987.
Andersen, Lis:
Ensomhed - hvordan overvinde den og blive glad igen? 1989.
Andersen, Lis:
Fyrre dage i ørkenen - indvielse til en livsgerning. 1992.
Andersen, Lis:
At finde sig selv - og hinanden. 1993.
Andersen, Lis:
Veje til et bedre liv. 1994.

Stenbuk på rejse

Andersen, Lis:
Da vi boede på Atlanterhavet i fiskekutteren 1931.
Andersen, Lis:
Monsunbørnene paa Tenerife. (2). 1935.
Andersen, Lis:
Monsunbørnene hjemme i Danmark. (3). 1937.
Andersen, Lis:
Over stok og sten i England. 1939.
Andersen, Lis:
Fra Hedehusene til Jotunheim. 1941.
Andersen, Lis:
Suomis sang - på hjælpearbejde blandt karelske nybyggere. 1949.
Andersen, Lis:
Hjem til Atlanterhavet. 1950.
Andersen, Lis:
Tre kættere på pilgrimsfærd. 1957.
Andersen, Lis:
Ferie på en vulkanø. 1966.
Andersen, Lis:
Solopgang over Kina. 1968.
Andersen, Lis:
Hvis vejret tillader - Færøerne til fods og til vands. 1970.
Andersen, Lis:
Stenbuk på stejle stier - en fodtur i Dolomitterne. 1972.
Andersen, Lis:
Andersen, Lis Hjemme alle vegne - utraditionelle rejser til fods og til søs. 1975.
Andersen, Lis:
Vagabond i Spanien. 1976.
Andersen, Lis:
Mexico - på opdagelse i eventyrets land. 1977.
Andersen, Lis:
Bjerget jeg omsider besteg. 1980.
Andersen, Lis:
Mit latinamerikanske eventyr - en nutidsrejse til fortids gåder. 1981.
Andersen, Lis:
Ungdom over grænserne. 1951. Roman.
Andersen, Lis:
Morgensang i storm. 1952. Prosaskitser.
Andersen, Lis:
Cirkler i sand. 1955. Essays.
Andersen, Lis:
Mennesker i modvind. 1964. Selvbiografi.
Andersen, Lis:
Barfodet. 1972. Digte.
Andersen, Lis:
Hvad Julia Vøldan lærte mig. 1996. Om behandling af kræft og andre alvorlige lidelser.
Andersen, Lis:
Man har spærret mig inde. 1996. En bog om hvordan man gør sig fri.

Links

Links

En oversigt over de vigtigste begivenheder i Lis Andersens litterære liv fra Danske Litteraturpriser ved Niels Jensen.