Lis Andersen

Claus Bundgaard. 1994.
Main image
Andersen, Lis
Foto: Nordfoto / Bjarke Ørsted

Indledning

Nysgerrighed, impulsivitet, tro og kærlighed er nogle af nøgleordene til Lis Andersens brogede forfatterskab, som siden debuten i 1931 er blevet til ca. 50 bøger. Forfatter, globetrotter, fysioterapeut og naturterapeut er de vigtigste titler for dette forfatterportræts hovedperson, men da hun altid har inddraget sine egne livserfaringer i sit virke, er det vigtigt også at kende mennesket Lis Andersen for at tilegne sig hendes forfatterskab.

Blå bog

Født: 15. januar 1918.

Død: 4. oktober 2001.

Uddannelse: Fysioterapeut, 1940.

Debut: Da vi boede på Atlanterhavet i fiskekutteren ”Monsunen”. Gyldendal, 1931.

Litteraturpriser: Ingen kendte.

Seneste udgivelse: Man har spærret mig inde: en bog om hvordan man gør sig fri. Ca’Luna, 1996.

 

 

 

 

Artikel type
voksne

Introduktion

Forfatter, globetrotter, fysioterapeut og naturterapeut er de vigtigste titler for dette forfatterportræts hovedperson, men da hun altid har inddraget sine egne livserfaringer i sit virke, er det vigtigt også at kende mennesket Lis Andersen for at tilegne sig hendes forfatterskab.

Hun blev født d. 15/1 1918 som en ældste af tre søskende. Opvæksten var præget af en kærlig og fri opdragelse, og skolegangen foregik på en friskole oprettet af hendes forældre. Faren var forfatteren og skibsføreren Knud Andersen, som selv har et stort maritimt forfatterskab bag sig, og da Lis Andersen var 11 år, var hun med den øvrige familie på sin første langturssejlads med farens sejlskib "Monsunen".

Som stor pige boede hun nogle år sammen med familien på den kanariske ø Tenerife, men vendte hjem til Danmark, da forældrene blev skilt. Rejsefeberen havde hun dog fået i blodet og tog de efterfølgende år på cykelferie i bl.a. Tyskland og England.

I 1940 bliver hun færdig som sygegymnast, en uddannelse der svarer til vore dages fysioterapeut, og får arbejde på sygehuse rundt om i landet. Efter 2. verdenskrigs ophør arbejder hun som frivillig inden for Fredsvennernes Hjælpearbejde (det senere Mellemfolkeligt Samvirke) og udsendes til Finland og Tyskland. I 1946 bliver hun fast ansat på Stege Sygehus og bliver her de næste 19 år.

En voldsom trafikulykke i 1953, som resulterer i mange alvorlige knoglebrud, bliver Lis Andersens indgang til et af hendes livs og forfatterskabs store temaer - alternativ helbredelse. Som alternativ til sygehusets tilbud om smertestillende midler opsøger hun en række naturlæger bl.a. Axel O. Hansen, Alma Nissen og Julia Vøldan, samtidig med at hun selv uddanner sig inden for forskellige behandlingsteknikker som zoneterapi, venepumpeterapi, samtaleterapi m.m. Skæbnesvanger bliver hendes forbindelse med biokemikeren og naturlægen Otto Ballin, som havde hjulpet hende med at overvinde skaderne efter ulykken og som på et tidspunkt flytter sin praksis til Stege tre dage om ugen. På sygehuset opfordrer Lis Andersen flere patienter med sygdomme, som lægerne har opgivet, til at opsøge Otto Ballin. Da det kommer til sygehusledelsens kendskab, resulterer det i øjeblikkelig fyring af Lis Andersen samt en anklage for kvaksalveri rejst af Sundhedsstyrelsen. Dommen falder efter fem år, hvorefter hun etablerer sig som selvstændig i Vordingborg, hvor hun i 3 årtier ved siden af sit store forfatterskab driver en meget søgt og anerkendt praksis inden for et stort udvalg af den alternative medicins discipliner. Lis Andersen døde i 2001.

Forfatteren Lis Andersen

Nysgerrighed, impulsivitet, tro og kærlighed er nogle af nøgleordene i Lis Andersens brogede forfatterskab, som siden debuten i 1931 foreløbig er blevet til 48 bøger, hvoraf mange er kommet i flere oplag og udgaver, samt et utal af artikler i okkulte og andre alternative tidsskrifter som Psykisk Forum og Ny Tid og Vi.

Den væsentligste del af hendes produktion falder inden for tre hovedkategorier: alternativ sundhed, religion/etik og rejsebeskrivelser.